Denne inntektskilden er viktigere for juniorkorpset enn noen gang

I januar hvert eneste år holder Oppdal juniorkorps en stor aksjon med innsamling av panteflasker. Disse pengene er viktigere enn noensinne for korpset, nå som koronasituasjonen gjør innhugg i korpsets andre inntektskilder.

Oppdal juniorkorps.  Foto: Arvid Storli

Kultur

I januar samlet Oppdal Juniorkorps inn pant for nesten 60 000 kroner. Nå opplever de betydelig svikt i inntekter på grunn av korona.