- Vårt første arrangement siden koronaen kom til bygda

Kulturkomiteen til Oppdal menighetsråd inviterer til lavterskel allsangkveld ved Maret på Vang.

Torsdag kveld er det allsangkveld ved Oppdal kirke.  Foto: Kjell Arne Jørgensen

Kultur

Torsdag inviterer Oppdal menighetsråds til allsangkveld ved Oppdal kirke.