- Det er som en ny verden å åpne et nytt galleri

Galleri Mali har flyttet inn i flunkende nye lokaler.
Kultur

Kunstner Mali Anette Hoel har nå flyttet Galleri Mali inn i sine nye lokaler i buen på det nye tilbygget til Domus. Hun er den første som flytter inn i sitt nye lokale og hun kunne i dag endelig åpne dørene til galleriet.