Med respekt for det gamle

Presentasjon av ny bok, utstillinger, demonstrasjoner av ulike kunstutrykk og parade av gamle traktorer da Kulturminnedagen ble markert på Oppdalsmuseet.
Kultur

Søndag ble Kulturminnedagen 2020 markert ved Oppdalsmuseet.