Privatpersoner

Du lager og betaler annonser på våre selvbetjeningsløsninger
FOLK
TORG

På FOLK finner du kategoriene: takk, takk etter dødsfall, jubilanter, nyfødte, nygifte, vi gifter oss, og gratulasjoner. (Denne er gratis)
På TORG finner du kategoriene motor, båt, eiendom, tapt og funnet, arbeid utføres og annet.
Når du bruker våre selvtbetjeningsløsninger får du vår laveste pris.

Bedrifter, lag, organisasjoner og andre annonser: annonse@opdalingen.no
Ta gjerne kontakt med oss direkte

Hilde Rislien
hilde.rislien@opdalingen.no
Tlf: 900 31 798

Laila Reitan
laila.reitan@opdalingen.no
Tlf: 913 59 885