- Det ser ut til at ordføreren vil ha minst mulig oppmerksomhet om saken

- Ordføreren beskylder oss for å ville lage mest mulig styr rundt prosessen, det klarer ordføreren utmerket selv, skriver Ola Husa Risan i en kommentar om de pågående forhandlingene med Rennebu.
Meninger

Jeg merker meg ordførerens kommentar på vårt brev i Opdalingen lørdag 30. april: «Jeg forholder meg til det et enstemmig kommunestyre vedtok tidligere i år. Her ble det bestemt hvem som skulle utgjøre forhandlingsutvalget. Jeg har ikke noe mandat til å endre hvem som skal være med i forhandlingsutvalget. Vi har liten tid, og Senterpartiet kan enten la forhandlingsutvalget gjøre jobben sin og stemme for eller imot det vi kommer fram til, eller prøve å lage så mye styr at vi går glipp av denne muligheten.»

En slik uttalelse mener jeg det er naturlig at vi må få kommentere.

Om ordføreren har lest brevet fra oss så ser hun at vi innledningsvis i brevet vises det til vedtaket som ble gjort i kommunestyret.

Vedtaket i Oppdal kommunestyre ble gjort på januar, ved det tidspunktet var ikke kommunestyret klar over hvilken forhandlingsutvalgsstruktur Rennebu ville velge. Om ordføreren hadde kunnskap om dette på det tidspunkt er meg ukjent, men det er det naturlig å anta at hun ikke hadde dette når hun velger å presentere den forhandlingsutvalgsstrukturen som hun gjorde.

Det er imidlertid naturlig å anta at det ved et tidspunkt ble kommunisert fra Rennebus side hvilken forhandlingsutvalgsstruktur de valgte, ved det tidspunkt mener vi det kunne vært naturlig for ordføreren å vurdert å ta saken til kommunestyret igjen for at de to forhandlingsutvalgene skulle være relativt like. Vi hadde kommunestyremøte både på mars og april.

Når det nå imidlertid ikke ble gjort så er det naturlig å anta at formannskapet skulle holdes løpende orientert, det er formannskapet som skal komme med en innstilling til kommunestyret da må vi vite mer om prosessen enn det vi kan lese mellom linjene i intensjonsavtalen og det vi får gjenfortalt av forhandlingsutvalgets hukommelse.

Ikke bare valgte forhandlingsutvalget fra Oppdal å gå med på å lukke møte uten å ha drøftet dette med Oppdal Kommunestyre først. Det ble det også avdekket at det ikke foreligger noe protokoll fra møte, dette er nok et brud på kommuneloven jf. Kommuneloven §30. Kommunereformen har utviklet seg til å bli en unntakssituasjonssak der alt er lov bare ordføreren kommer frem til ønsket resultat fortest mulig.

Alle som er kjent med ledelse- og organisasjonsutviklingsteori vet at endringsprosesser og fusjoner krever åpenhet og kommunikasjon. Strukturerte og gode prosesser er avgjørende for et godt resultat. Oppdal Senterparti har aldri lagt skjul på at vi ikke ønsker noen kommunereform, dette med grunnlag i at flere eksperter advarer mot at kommunereformen er en sentraliseringsreform, privatiseringsreform, en svekkelse av velferdsgodene og en svekkelse av demokratiet. Når det nå imidlertid er slik at man er i gang med forhandlinger så mener vi at kommunereformen fortjener å bli tatt på største alvor, det er fremtiden til 10 000 innbyggere det forhandles om. Det holder ikke å si at man har dårlig tid. I en så viktig sak må man ta seg tid, eller la saken være. Man må forholde seg til lover og regler også i kommunereformsaken. 

Ordføreren beskylder oss for å ville lage mest mulig styr rundt prosessen, det klarer ordføreren utmerket selv. Senterpartiet som et ansvarlig politisk parti, mener det er vår plikt å følge med på hva som skjer i samfunnet og varsle når ting ikke går riktig for seg. Det ser ut til at ordføreren vil ha minst mulig oppmerksomhet om saken, vi har imidlertid rett og plikt til å uttale oss i en så viktig sak.