- Det er ofte fullstendig tungvint å være miljøvennlig i distriktene i dag

Iver Vammervold fra Oppdal var tilstede under Venstres landsmøte i Ålesund forrige helg.
Meninger

Jeg var tilstede som delegat på mitt første landsmøte i Venstre sist helg i Ålesund. Her kommer mine favorittvedtak fra Venstres landsmøte:

- Nei til 24. konsesjonsrunde

Slik den foreligger i dag, er den for dårlig begrunnet rent miljøfaglig. Meldingen regjerningen la frem, nevner ikke klima med ett eneste ord. Det er hensiktsmessig å ta den tilbake til tegnebrettet, og revurdere hele prosjektet.

En rekke økonomer peker på at investeringer i nordområdene ikke vil være lønnsomme.

- Styrke personvernet

(«fjerne de utvidede fullmaktene til dataavlesing som politiet fikk i 2016»)

Dette er en sak Venstre har tatt eierskap på, og har kjempet for lenge. Vi kjempet nærmest alene mot datalagringsdirektivet (DLD), og tar nå kampen mot overvåkning i samfunnet.

Disse fullmaktene innebære å kunne lese av usendte meldinger, kladder og dokumenter. Dette er digital tankeavlesning!

- Satsning på kollektivtransport

Blant annet ble det vedtatt en distriktssatsing på kollektivtransport. De aller fleste har ikke tilgang til kollektivtransport som passer for dem. Det er ofte fullstendig tungvint å være miljøvennlig i distriktene i dag – slik burde det ikke være.

Onsdag 5. april ble NTP lagt frem, der ble tidenes satsing på tog. Venstre er tog-partiet, og vil aldri gi opp kampen for nullutslipp-samfunnet vi skal nå.

- Lærersatsning

I Trine Skei Grandes tale fokuserte hun på skole, og læreren. Blant annet vil Venstre at tittelen «lærer» skal bli en beskyttet tittel, på linje med advokat og lege.

Dette er et konkret tiltak som vil gjøre det gjevere å være lærer, og heve statusen blant lærere.

Venstre vil også heve lønnen til lærerne, og satser på videreutdanning av våre lærere.

- Gründersatsning

Venstre elsker gründeren.

Venstre vil at gründere skal ha like sosiale rettigheter som andre arbeidstakere. Venstre vil ha mindre skatt på nye ansatte i nystartede bedrifter, og mer kapital til gründere som skaper nye arbeidsplasser.

- Rent hav (forbud mot fjorddeponi)

Venstre vil forby fjorddeponi, det skal ikke lenger være lov å dumpe for eksempel gruveavfall i norske fjorder. Dette burde være en selvfølge, men er dessverre ikke det i dag.

- Verne sårbare havområder

Venstre vil verne de mest sårbare havområdene vi har, som Lofoten, Vesterålen, Senja, Arktis, Skagerak og Mørefeltene. En av de viktigste seirene våre i 2013 var at vi fikk vernet Lofoten, Vesterålen og Senja – til høsten tar vi kampen igjen!

Selv er jeg også fornøyd med å ha fått inn to formuleringer i programmet:

  • Respekt for alle legninger er en selvfølge i et liberalt samfunn. Det er i tråd med grunnleggende liberale verdier at lesbiske, homofile, bifile og transepersoner skal kunne leve åpent med sitt kjønnsuttrykk eller sin seksuelle legning.
  • Sørge for at Norge går foran internasjonalt for å fremme rettigheter til seksuelle minoriteter.