Statlig styring eller lokal omsorg?

Arbeiderpartiet sin helsereform vil ikke bety noen forbedring i hverdagen til de eldre.

  Foto: Arkivfoto

Meninger

Det er ikke godt å si om Ap sitt siste utspill om eldreomsorgen viser mest omsorg for offentlig sektor eller for de som trenger omsorgen:; nemlig de eldre.

Det er i hvert fall dette som slår meg, når jeg leser innlegget fra Trond Meslo (Oppdal Ap) samtidig med at partikollega Torgeir Micaelsen (helsepolitisk talsmann Ap) legger frem forslag om ny helsereform i Dagens Næringsliv.

For i Dagens Næringsliv presenteres reformen som skal slå sammen kommunale helse- og omsorgstjenester og de statlige sykehusene - med felles eierskap, pengekasse og ledelse. Og ikke nok med det - men med et nytt nivå!

Vi har altså hatt en samhandlingsreform som har vært riktig og som har overført oppgaver rett vei - fra staten og sykehusene, nedover til kommunene.

Eldreomsorgen utgjør en vesentlig del av kommunenes budsjett og aktivitet i dag. Innen omsorg greier kommunene i dag å gi gode, tilpassede tjenester til de som trenger det. På samme måte som vi ser gode resultater av samhandlingsreformen hvor kommunene har fått et større ansvar. Hvilket Oppdal er et godt eksempel på.

Folk kan direkte påvirke omsorgspolitikken gjennom lokalvalg ved sin stemmegivning på partier og personer. Det blir betydelig vanskeligere når det er et styre for et område «som er større enn en kommune og mindre enn en region», som Arbeiderpartiet formulerer det, som skal overta ansvaret. Vil Arbeiderpartiet innføre nok et forvaltningsnivå? Og hva blir prislappen på denne organiseringen?

Det vil fortsatt være kommunene som har ansvaret for planleggingen av lokalsamfunnene, kultur og forebygging. Men med Arbeiderpartiets prosjekt, vil det ikke ha noen konsekvenser hvilken jobb kommunene gjør. Staten vil ta regningen med Arbeiderpartiets «gigantprosjekt». Det vil svekke muligheten til å skape gode aldersvennlige samfunn, der en tenker livsløp og forebygging lokalt.

Ap sin helsereform vil ikke bety noen forbedring i hverdagen til de eldre. Eldre har ikke behov for at staten skal bruke mye tid og store ressurser på en reform som handler om systemer, rådmenn og direktører, men som ikke vil gjøre en forskjell i deres eller de som jobber i eldreomsorgens hverdag.

Høyre vil styrke kommunenes mulighet til å gi innbyggerne gode helse- og omsorgstilbud. Derfor fornyer vi fastlegeordningen med primærhelseteam, etablerer oppfølgingsteam for de med sammensatte behov, bygger ut ett lokalt psykisk helsetilbud med psykologer i kommunene og gjennomfører kvalitetsreformen for eldre kalt "Leve hele livet".

En reform som tar tak i de viktige tingene, en reform vi er godt i gang med å innføre her i Oppdal. God mat til rett tid, muligheten til å ha fine opplevelser i løpet av dagen, felleskap med andre og gode helsetjenester. Rett og slett forbedret livskvalitet.

Jeg tenker det kan virke langt fra Oppdal til Oslo Arbeiderparti.

For lokalt er vi enige Trond Mesloe, og «kjærlighetsgaranti» som du beskriver, altså det å sikre at ektefeller kan få mulighet til å bo sammen på sykehjem, den garantien har helseministeren oppfordret kommunene til å overholde, uten en reform, i lang tid allerede.