#metoo

Når det gjelder uønsket seksuell oppmerksomhet eller trakassering har vi alle et ansvar for å sørge for at det ikke skjer.

  Foto: Colourbox

Meninger

Denne uken har Norsk Redaktørforening diskutert #metoo-kampanjen på sitt høstmøte i Bergen. Kampanjen reiser en rekke etiske og moralske spørsmål, først og fremst rundt temaet den fokuserer på, men også bekymringer for hvorvidt den kan få rollen som offentlig gapestokk.

Ved å legge til hashtag #metoo på innlegg i sosiale medier forteller og avdekker vedkommende som skriver det, at hun eller han er blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet eller direkte seksuell trakassering.

Det er forskjell på seksuelle overgrep og seksuell trakassering. Overgrep er voldtekt og skal og bør anmeldes til politiet. Her skal verken venner, familie eller kollegaer være de som tar belastningen ved å gå inn i saken ut over det å hindre at det skjer igjen og være en moralsk støtte til den som blir utsatt for overgrepet.

Når det gjelder uønsket seksuell oppmerksomhet eller trakassering har vi alle et ansvar for å sørge for at det ikke skjer.

Det kan være greit å ha i bakhodet at grensen mellom noe som oppleves som trakassering og invaderende på den ene siden og et kleint og hjelpeløst forsøk på en flørt på den andre siden, noen ganger er litt vage.

Da er det viktig at den som føler seg utsatt har trygghet nok til å sette grenser og si nei, og at den som har gått over streken skjønner tegninga og trekker seg tilbake.

Det er nok lettere å avvise en innpåsliten "henvendelse" når man er ute på byen eller på en fest der hensikten mange ganger nettopp er å møte noen, flørte og være sosial. Det blir straks verre når dette skjer i jobbsammenheng.

Mange tilbringer mye tid på jobb og arbeidsplassen er for mange deres "andre hjem". Her skal man kjenne seg trygg og tilpass, og alle som er ledere og mellomledere har et spesielt ansvar for at ansatte har en ok arbeidshverdag.

Det er like viktig at skapes et miljø der det er ok og helt ufarlig å si "nei" og "stopp". Og så er det også viktig at dersom man blir utsatt for uønsket oppmerksomhet eller aktivitet, så må man si ifra, klart og tydelig at "dette er ikke greit".

#metoo-kampanjens viktigste hensikt er å plassere skammen der den hører hjemme; hos den som går over streken, som ikke respekterer andres grenser; og så er det jo slik at et nei er et nei, uansett alder og kjønn – det handler først og fremst om å ha respekt for hverandre.