Snakk med barna om overgrep

Dessverre er det slik at i mange tilfeller så er overgriperen en pappa, en onkel, en bestefar, en venn av familien, en mamma eller et søsken.

Barn er noen enestående skapninger, og det er vi som skal forsøke å etterligne dem, ikke omvendt.Lone Dybkjær

Meninger

Ifølge tall som NRK har fått fra politiet så har antall anmeldte seksuallovbrudd mot barn under 16 år økt med nesten 50 prosent fra 2015 til 2016.

I fjor ble det levert inn 2151 anmeldelser, og det er i kategorien «seksuell krenkende adferd mot barn» økningen av anmeldelser er størst.

Disse tallene skjuler ufattelige trage

dier og traumer, og selv om det er en salgs gjengs oppfatning at overgriperne er «farlige fremmede menn», så er det nødvendigvis ikke slik.

Dessverre er det slik at i mange tilfeller så er overgriperen en pappa, en onkel, en bestefar, en venn av familien, en mamma eller et søsken.

Å snakke med barn om seksuelle overgrep gjør barn trygge på at vonde hemmeligheter skal deles, skriver NRK på sine hjemmesider. NRK Super har denne uka spesielt fokus på seksuelle overgrep mot barn. Dette kan være en god anledning til å snakke med barna om dette vanskelige temaet.

– Ingen barn, familier eller lokalsamfunn er immune mot overgrep. Å gi barn kunnskap om overgrep er i seg selv forebyggende, mener organisasjonen Redd Barna, som har samarbeidet med NRK i dette prosjektet.

Det er nok dessverre slik at vi må tørre å ta innover oss det faktum at slik overgrep skjer, har skjedd og kommer til å skje i våre lokalsamfunn. Først da er vi i stand til å oppdage og avsløre det forferdelige, og først da kan vi hjelpe og redde barna som blir utsatt for overgrepene.

En av de aller viktigste tingene vi kan gjøre for å motvirke overgrep er å gi barna kunnskap og virkemidler til å avsløre og fortelle om det fæle som skjer. Barna trenger et språk som gjør dem i stand til å varsle, de må ha ord for å fortelle, og dette får de gjennom å snakke med trygge voksne.

Det er ingen vits å pakke inn budskapet, selv om praten selvsagt bør være tilpasset barnets alder. Praten må gjentas med jevne mellomrom, den må være konkret og den bør tas i trygge omgivelser.

NRKs små tegneserier kan kanskje være grunnlag og en unnskyldning for å ta den viktige praten, men det viktigste er likevel at man som foresatt faktisk prater med barna og gir dem en sjanse til å unngå å bli misbrukt.