Hva er det med Melhus?

Blokaden mot sør må opphøre!
Meninger

Hva er det med Melhus ogg politikerne der?

 I nærmere 40 år trenerte de utbyggingen av ny E6 gjennom kommunen. Nå legger de opp til å utsette utbyggingen av E6 sør med 10 år! Fordi de skal ha et veikryss på Ler til 400 millioner! Hvorav 90 dekar på dyrket mark!

Tenker de noen gang andre enn seg selv? På de øvrige kommunene sør for Trondheim? Eller virkningen av 1.500 vogntog som hver dag passerer Ulsberg på en veistandard fra 50- årene! En trafikk som ifølge alle prognoser vil øke dramatisk i årene framover.

Infrastruktur og samferdsel er viktigste enkelttiltak for regional utvikling og vekst. Er det slik at politikerne i Melhus skal kunne trenere dette potensialet? For en hel region fra Melhus og sørover i Trøndelag i 10 år?

Selv vil de om kort tid nyte godt av ny 4-felts vei til Trondheim. Og da er det kanskje ikke så viktig med de andre kommunene som berøres? Som oss lenger sør. Som hver dag må kjøre i kø sammen med 1.500 vogntog på den dårligste E6-strekningen mellom Oslo og Trondheim. Med 2 broer der vogntog ikke kan møtes. På en 70 km strekning mellom Oppdal og Støren med 185 svinger. For det meste med 60-70 km fartsgrense. Og bare unntaksvis med mulighet til forbikjøring.

Lokalinteresser får åpenbart for stort gjennomslag i samfunnsprosjekter der hel nytten av tiltaket må vurderes. Og E6 sør er ikke et lokalprosjekt for Melhus! Det må derfor være noe galt i organiseringen av samfunnet, når nasjonale samfunnstiltak stoppes av en kommunes særinteresser. Men dette har politikerne i Melhus god erfaring med. Og de vinner kanskje fram.

Det er i slike stunder jeg gjerne skulle sett lokalpolitikere i de berørte kommunene stå fram. Samt våre politikere på Stortinget. Tydelig, og ikke svakt unnskyldende som om det var noe de ikke kan gjøre noe med. Melhus er en del av samfunnet. Og ikke viktigere enn oss andre. Og hvor er det nyetablerte regionrådet? Kan ikke se at de i det hele tatt har et synspunkt om saken. Forventer noe mer.

Blokaden mot sør må opphøre!