Ikke dyra som er problemet

De som ene og alene kan lastes for situasjonen er de som vegrer seg for å følge opp et bredt rovdyrforlik vedtatt av Stortinget.

  Foto: Arkivfoto

En død elg ble sannsynligvis drept av ulv torsdag!Aftenposten

Meninger

Et godt geografisk stykke unna den verste ulvestriden opplever likevel sauebøndene i vårt distrikt rekordstore rovvilttap denne sesongen; jerv, gaupe og ørn vet å ta for seg av matfatet.

I rovviltforliket på Stortinget ble det lagt opp til klare mål og overensstemmelser, blant annet at det ikke skulle finnes rovvilt i dedikerte beiteområder. I bytte for dette har rovdyrene og deres talspersoner fått andre dedikerte områder der det først og fremst skal finnes en levedyktig rovdyrstamme.

Det er ikke sauen og de andre husdyra som er problemet. De slippes ut på beite og utnytter verdifull utmark, holder kulturlandskapet ved like og inngår i en viktig del av vår matproduksjon.

Det er ikke rovdyrene som er problemet. De gjør som alle oss andre, skaffer seg mat der den finnes, og de henter ut føden der den er lettest å finne.

De som ene og alene kan lastes for situasjonen er de som vegrer seg for å følge opp et bredt rovdyrforlik vedtatt av Stortinget.

Hva som egentlig er intensjonene kan man bare spekulere i. Jobber man i forvaltningen og av en eller annen grunn er uenig i politiske vedtak, så er jo det synd, men det er nå en gang politiske vedtak som skal styre dette landet.

På samme måte gjelder disse vedtakene også for dem som driver med husdyr, men vi har forståelse for både frustrasjon, fortvilelse og sinne når man føler at noen fremmer sin egen politikk, når man på sin side prøver å følge opp det som er blitt bestemt.

Naturen har sin egen agenda og noen ganger blir det konfrontasjoner mellom rovvilt og husdyr. Er det snakk om et dedikert beiteområde må rovviltet tas ut, uten debatt og diskusjon. Er det i områder der man kan forvente at rovdyr og husdyr vil krysse spor, ja, så må bøndene som lider tap få økonomisk kompensasjon uten å føle at de prøver å snyte fellesskapet når de rapporterer tap. Og er det slik at myndighetene mener at det skal være rovdyr i et område der det også produseres mat, så må man legge til rette for skikkelig ettersyn med dyra uten at dette belastes matprodusentene. Her er det et stort forbedringspotensiale.