En skole for alle

- Vi er allerede godt i gang med planlegging og forberedelser.
Meninger

Vi vil gjerne få takke for alle gratulasjoner og lykkeønskninger i forbindelse med godkjenning av søknaden om å starte opp Rennebu EnSpire skole fra august 2018. Det kjennes godt å ha så stor støtte. Vi er allerede godt i gang med planlegging og forberedelser slik at skoletilbudet skal bli så godt som mulig for alle elevene som søker plass hos oss.

Jeg håper de fleste forstår at det i beste fall er en misforståelse av hva jeg mener, når lokalavisa skriver at jeg ikke tror mange av elevene vil komme tilbake til Voll. Selvsagt tror jeg de ønsker det! Samtidig har vi forståelse for at foreldre synes det blir mange skolebytter ettersom alle nå går på Rennebu barne- og ungdomsskole.

Hvis de i tillegg syns at skoletilbudet der er det beste de kan få, så har vi stor respekt for det. Vi for vår del må arbeide godt med informasjon om innholdet og tilbudet i vår skole slik at foreldre til nye 1.klassinger og eldre elever kan ta et valg basert på kunnskap for å avgjøre hva som er det beste for sitt barn.

Lokalavisa står fritt til å publisere sin vinkling av saken, men jeg syns ikke vårt budskap kommer godt nok fram. For min del gjelder det bare å uttale seg mer presist en annen gang, eller skrive sjøl som nå.

En god grunn for foreldre å velge vår skole er at den ligger i flotte omgivelser på Voll. Her har vi variert tilgang til ressurser som en nærmiljøskole som vår kommer til å bruke aktivt.

Vi har gode muligheter for friluftsliv og uteskole, samarbeid med landbruket og lokalt næringsliv, og mulighetene for læringsaktiviteter tilknyttet f.eks. lakseelva Orkla, pilegrimsleden og Rennebu kirke sitt 350-årsjubileum vil få en naturlig plass hos oss.

Med et slik innhold er det enkelt å gjøre skolearbeidet variert og praksisnært, og vi får mulighet til å la elevene være med å påvirke arbeidsmåtene slik at de får bruke sine evner og ferdigheter på en god og kreativ måte. Det er viktig for oss å legge til rette for motiverte elever som skal oppleve mestring og læring hver dag.

Vår læreplan har samme kompetansemål og grunnleggende ferdigheter som den offentlige skolen. I tillegg har vi entreprenørskap som en sjette grunnleggende ferdighet. Dette er også den retningen sentrale skolemyndigheter arbeider med i fornyelsen av læreplaner for alle skoler i Norge.

Utdanningsdirektoratet har i sitt vedtak sagt at det er behov for en friskole i kommunen slik at det kan finnes et alternativ til den offentlige skolen. Vi håper både foreldre og ikke minst politikere og administrasjon i kommunen vil ta dette innover seg, senke skuldrene og se på oss som en god samarbeidspartner som vil bidra til å gi innbyggerne et godt tilbud.

Vår lokalisering sammen med Voll barnehage vil føre til et naturlig samarbeid med dem, og vår satsing på varierte arbeidsmetoder og entreprenørskap vi forhåpentligvis gi en effekt ved at den offentlige skolen på Berkåk også etter hvert ønsker samarbeid med oss. Vi ønsker i alle fall det. Slik vil alle kunne få glede og nytte av våre erfaringer.

Følg med oss gjennom de neste månedene, mer informasjon er underveis!