Erna svikter distrikts-Norge

Derfor blir det også helt feil at disse to partiene har latt seg presse av Venstre til å gå inn for en styrt avvikling av pelsdyrnæringa.

  Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Det er farlig for en valgbar politiker å si noe folk kan huske.Eugene McCarthy

Meninger

Høyre og Frp er begge partier som liker å predike om forutsigbarhet for næringslivet. Det er som regel et av argumentene når de snakker varmt om blant annet skattelettelser.

Derfor blir det også helt feil at disse to partiene har latt seg presse av Venstre til å gå inn for en styrt avvikling av pelsdyrnæringa. Det er faktisk bare ett år siden at stortingsflertallet vedtok at man skulle ha en bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringen, flertallet besto av Sp, Krf, Høyre og Frp.

Dersom det i tillegg blir slik at vi selv legger ned vår egen pelsdyrnæring for likevel fortsatt å tillate import av pels til landet blir det jo bare latterlig.

Om Venstre nå mener at vi skal avvikle næringen på grunn av dyrevelferden, så betyr det jo bare at politikerne eksporterer problemet til andre land der man ikke har så strenge retningslinjer og krav som i Norge.

Her er det urbane Venstre-folk med liten forståelse for de utfordringene som distrikts-Norge står ovenfor, som presser gjennom et populistisk vedtak for å ofre 200 arbeidsplasser og hundrevis av livsverk. Det tragiske er jo faktisk at næringen også er miljøvennlig og bidrar til at en rekke mindre bedrifter er liv laga. Så mye for god Venstre-politikk, liksom.

Vi skjønner godt pelsdyrbønder som føler seg svikta og som er forbanna.

Spesielt når det står en Venstre-politiker på TV og sier at næringa ikke tar dyrevelferd på alvor. Det finnes råtne epler i alle næringer, og det er forferdelig at man retter baker for smed bare fordi man vil ha gjennomført et romantisk og følelsesmessig basert politisk vedtak som vil gi et parti stemmer og to – tre statsråder på kort sikt.

Hvorvidt pelsdyrnæringen på generell basis har noe for seg i framtiden, det er en diskusjon som til og med næringen selv er nødt til å være villige til å ta, men å la et lite parti som Venstre få bestemme fremtiden til en hel næring må være som å la Liechtenstein bestemme torskekvotene i Barentshavet. I dette tilfellet er det Erna som er villig til å ofre en hel næring for å få mini-partiet Venstre med i sin regjering.