Å begjære sin nestes eiendom

Egentlig har jeg fått mer enn nok av kommunereformen i lokalavisene, og nå bidrar jeg til enda mer.
Meninger

Etter avstemmingen om sammenslåing av Oppdal og Rennebu kommune, så har det vært et nærmest et kontinuerlig trykk mot Rennebu ved ordfører Ola Øie, om å gjenoppta samtaler med Oppdal. Tenker her spesielt på krav om grensejustering, og nå sist brev fra representanter for næringsliv i Rennebu.

Det virker som initiativtakere her har nære relasjoner til Oppdal, og er spesielt interressert i at Oppdal og Rennebu skal slåes sammen. Oppdalsordfører og fylkesmann har heller ikke lagt skjul på hva de mener.

Mye har skjedd siden avstemmingen i Rennebu. Den økonomiske sitasjonen har forverret seg, vanskelig sak om skolenedleggelser, og budsjett. 

Jeg tror at ordfører og kommunestyre i Rennebu er fullt klar over hvordan situasjonen er, og må få litt arbeidsro uten at det utøves press fra grupper i kommunen. Utspill som er kommet gir også Ola Øie og Rennebu dårlige kort på hånden ved eventuelle samtaler med Oppdal. Hvilket forhandlingsresultat kan det bli når den ene parten er pålagt resultatet før forhandlingene?

At kommunene etterhvert blir større er nok ganske sikkert.  Jeg har heller ingenting imot oppdalinger, tvert imot.  Jeg har vært godt gift med oppdaling i flere tiår, og med noen få unntak så er oppdalingene trivelige folk. 

Jeg vil likevel få frem at Rennebu har flere alternativ som må vurderes før vi bestemmer oss.  For det første så ser vi at Oppdal/Rennebu sammen, fortsatt vil være en liten kommune.  Ca. 10000 innbyggere, mens en del kommuner i distrikta som slåes sammen i dag passerer 20000.

For det andre bør Midtre Gauldal vurderes.  En orientering for Rennebu mot Trondheim kan være gunstig. Etter at ny E6 er på plass, så blir kjøretid nesten den samme inn til Trondheim som til Oppdal.

Så er det tredje alternativet at Rennebu deles. Som at Innset/Gisnåsen og Nerskogen har tilhørighet til Oppdal, så må vi akseptere at nedre del av Rennebu har tilhørighet til Orkdal. Det er mange i dette området som bruker Orkanger som handelssentrum istedet for Oppdal. Elva Orkla og laksefiske er et annet moment.

Når jeg kommer med disse alternativene, så er det for å vise at vi bør bruke litt tid på dette.  Jeg er oppmerksom på de tilskudd regjering lokker med ved sammenslåing, men tror imidlertid disse pengene vil være tilgjengelig senere også. Jeg synes det er rart at dagens regjering vil «øse» ut millioner i distriktsnorge.

Tanken er nok at når gulrota er tatt, så blir det andre overføringer. Ett av målene med kommunereformen er å spare penger.  Eiendomsskatten nevnes som et argument fra næringslivstoppene i Rennebu for å gå sammen med Oppdal. Den er etter min mening et svakt argument.  Regjering går inn for en reduksjon i maks-sats, og nivå på skatten kan bli like høy ved sammenslåing.

Et annet moment som vanskeliggjør gode samtaler med Oppdal nå, er den strategi som naboene våre har ført i saken om grensejustering.  Dette er vurdert ut fra oppslag i media.  Det ville helt klart vært lurt med en avventende holdning fra ordfører og kommunestyret i Oppdal i denne saken. Kun Senterpartiet i Oppdal som hadde avvikende meninger, resten av partiene (også KrF), ville her begjære sin nestes eiendom! - få til en grensejustering og tvinge Rennebu til sammenslåing.

Målet med mitt innspill er å få frem at kommunereformen har flere valg for Rennebu kommune. For de som har hjertet i Rennebu, vil det kanskje være lurt å tenke seg om!