Når kjerringa mot strømmen har et poeng

Det er flere aktører som har vært med i arbeidet for ny idrettshall i Oppdal.

Det er det arbeidet du aldri har begynt på, som tar lengst tid å gjøre ferdig. J. R. R. Tolkien

Meninger

Bedre sent enn aldri, synes å være mottoet til troikaen som denne uka reiste innover til Trondheim for å snakke med fylkesadministrasjonen om en sambygging av ny og gammel idrettshall.

Flere av våre folkevalgte har vært frampå i deler av saksgangen med den nye idrettshallen, men det kan kanskje se ut som om rådmannens stab ikke har vært så veldig interessert i å følge opp innspillene i verken kommunestyre eller bygningsråd.

Det er flere aktører som har vært med i arbeidet for ny idrettshall i Oppdal. Fylket, Oppdal videregående skole, kommuneadministrasjonen og løftevillige politikere i valgkampen. Både Senterpartiet og ordfører Welander har utmerket seg som sterke pådrivere og varaordfører Ingvill Dalseg (H) og Kristian Torve (Ap) som begge sitter i fylkestinget har stått på for realiseringen av hallen.

Mange har ment mye, og noen har kanskje vært flinkere til å drive prosjektet opp og fram enn å konsekvensutrede alle mulighetene som har ligget opp i dagen. Noen ganger så blir det slik at når man går for fort fram så blir resultatet at hele prosessen kan bli forsinket.

Innspillene fra Olav Martin Mellemsæter (H), Kyrre Riise (V) og Kari Toftaker (Sp) kan synes å komme i siste liten, men argumentene de kommer med burde ha vært lagt på bordet for lenge siden; spesielt av dem som har hatt ansvaret for å utrede planene for ny hall. Og selv forslagsstillerne av noen kan bli oppfattet som kjerringa mot strømmen så har de altså et poeng.

Nå er det slik at de forslagene og ideene som nå er lagt fram er gode, logiske og fornuftige, og da må man ta seg tid til å vurdere dem, enten man kjenner på tidspresset eller ikke. Skulle det vise seg at idrettshallen blir enten billigere eller bedre – eller kanskje til og med både og – ved hjelp av innspillene som nå legges fram, ja, da er det kanskje verdt noen uker eller måneders utsettelse?