Pelsdyrnæringa viktig i Trøndelag

Resolusjon fra årsmøte i Trøndelag Senterparti

Privat 

Meninger

Denne resolusjonen ble vedtatt på Trøndelag Senterpartis årsmøte fredag.

Den nye regjeringsplattformen åpner for en styrt avvikling av pelsdyrnæringen de neste årene.

Nedleggelse av pelsdyrnæringen setter en bekymringsverdig presedens. En statlig nedleggelse av en hel distriktsnæring er i konflikt med et forutsigbart næringsliv, rekruttering og trygghet for innsats og investeringsvilje.

I januar 2017 vedtok Stortinget nye og strengere regler for pelsdyrhold i Norge i forbindelse med vedtaket om en bærekraftig fremtid for næringen. Disse reglene er næringen i ferd med å implementere.

Noen måneder senere får næringen motsatt beskjed og må avvikle driften. Norsk pelsdyrnæring setter dyrenes velferd først, den har høyere etisk standard enn de fleste andre land og er et forbilde for andre.

Mattilsynet i Trøndelag påpeker at pelsdyrnæringen er den næringen som har flest uanmeldte tilsyn, men som samtidig har færrest pålegg og svært få alvorlige.

Ettersom forbudet mot pelsdyroppdrett ikke er et forbud mot import av pels, vil dette forslaget i realiteten bety et monopol for salg av pels i Norge, forbeholdt land med dårligere standard for dyrevelferd.

Trøndelag Senterparti mener det skal være forutsigbart å drive næringsvirksomhet i Norge. Vi er derfor kritiske til at en næring nå avvikles på bakgrunn av moralske vurderinger fra motstandere av denne typen dyrehold. Motstand mot annet type dyrehold i landbruket er allerede i vekst og vi er bekymret for presedensen denne avviklingen kan sette.

Pelsdyrnæringen er en viktig næring i flere deler av landet, for mange som hovednæring og for andre som viktig og avgjørende tilleggsnæring - særlig der det er færre muligheter for annen husdyr – eller jordbruksproduksjon.

Trøndelag Senterparti vil:

• Oppfordre Stortinget til å stå på vedtaket fra januar 2017 om en bærekraftig fremtid for pelsdyrnæringen.