Riise svarer Hoelsether punkt for punkt

- Vi kan ikke se at dette er en grundig prosess av arbeidsgruppa.
Meninger

Anne Grete Hoelsether skriver i et leserinnlegg at prosjektgruppa for ny idrettshall har gjennomført gjennomarbeidede analyser for investerings- og driftsfasen. Hun mener at sine bygningsrådskollegaer Toftaker, Riise og Mellemsæter overser dette. "De reiste til byen og fortalte utdanningsdirektøren og prosjektlederen hvordan prosjektet egentlig bør være."

Kyrre Riise (V) svarer på Hoelsethers innlegg punkt for punkt i et nytt leserinnlegg:


Ny idrettshall - skal vi snu i 13. time?

- Nei, jeg har ikke sovet i timen, skriver Anne Grete Hoelsether.

 

"å forskyve byggestart vil for det første få økonomiske konsekvenser. Allerede gjennomført anbud og kontrahering må gjøres på nytt, og fylkesmannen må påregne et erstatningskrav fra vinner i anbudet"

Det finnes ingen automatikk i at å flytte den allerede planlagte hallen 200 meter medfører at kontrakten må brytes og at fylket må påregne erstatningskrav.

Fylkesrådmann/ prosjektledelse må snarest gå i dialog med entreprenør og arkitekt for å se på hva slags muligheter som finnes innen 15 prosent endringen av kontraktssum som gjelder i kontrakten. Dette betyr på ingen måte at den undertegnede avtalen må brytes. Vil flytting derimot bety en endring på mer enn 15 prosent av kontraktssum så kan arbeidet fortsette slik det er nå.

"I tillegg vil arbeidet med reguleringsplan rykke tilbake til start"

Om hallen blir flyttet vil det i følge plan og forvaltning være behov for en reguleringsendring av deler av arealet som hallen blir liggende på. Men dette vil ikke si at arbeidet med byggesak rykker tilbake til start. Arbeidet som er utført er det samme, det er snakk om å gjøre endringer på tegning.

De berørte parter som skal høres i saken er de samme, søknaden til kommunen er med unntak av tegningen tilnærmet det samme. Kommunen påregner i reguleringssaker opp mot 16 uker behandlingstid, i tillegg til den tiden det tar å få saken opp i byggnignsråd. Når saken i praksis allerede er skrevet og med velvilje fra Oppdal Kommune så bør denne behandlingen av denne saken kunne gjennomføres ned mot tiden høringsperiodene tar (12 uker). Byggesak kan gå parallelt med dette.

«At enkelte lokalpolitikere hevder at noen måneders utsettelse av byggestart ikke har noen betydning forbauser meg. Rådene fra rådmenn er at utsettelse setter prosjektet i fare»

Dersom flytting av prosjektet medfører endringer på mer enn 15 prosent og politikere allikevel ønsker å gå for det, så kan prosjektet settes i fare, da det må en nytt vedtak og nye bevilgninger til.

Dette er altså ikke tilfelle nå. Det er ingen som har undersøkt med entreprenør hva en flytting vil bety for kontraktssummen, og kan slik sett ikke konkludere med at prosjektet settes i fare.

Nok en gang er det snakk om å sette seg ned med entreprenør for å se på denne muligheten, uten å bryte noen kontrakt. 

«Tør vi gamble på at rådmann og politikere i fylkestinget vil være like positive til et nytt idrettshallprosjekt?»

Det er ikke snakk om at nytt hallprosjekt!

"Utvikling av Oppdal Videregående skole settes også på vent»

Det er ikke snakk om et nytt hallprosjekt. I verste fall vil prosjektet utsettes med noen uker, noe som betyr at hallen kan være klar til høstferie og ikke til skolestart. (Dette må entreprenør svare på) Verdien med samlokalisering for Oppdal videregående skole og Oppdalssamfunnet er alt for stor til at denne eventuelle forsinkelsen skal stoppe dette.

"Prosjektgruppa har gjennomført gjennomarbeidede analyser for investerings- og driftfasen. Dette overser også Toftaker, Riise og Mellemsæter. De reiste til byen og fortalte utdanningsdirektøren og prosjektlederen hvordan prosjektet egentlig bør være"

Vi er ikke kjent med disse analysene og kunne gjerne tenkt oss og sett dem. Bakgrunnen for møte i Trondheim var å få innsikt i prosessen i tillegg til å fortelle at et slikt undervisningsareal kan bety mye mere enn bare en hall for den videregående skolen, og ungdomsskolen. Men at dette kan bli et arnested for utviklingen av idrett og kulturarrangement for alle aldre. I tillegg til driftsfordelene samlokalisering vil gi.

«Nå må vi vise respekt for politiske vedtak og for grundige arbeidsprosesser»

Vi minner om at det i referat fra formannskapsmøte 06.06.2017 og i kommunestyremøte 21.06.2017. står at "Kommunestyret ber om at man videre i prosjekteringen vurderer plassering av ny idrettshall i tilknytning til eksisterende idrettshall»

Samlokalisering er ikke vurdert i rapporten om plassering av hall og fylkesrådmann bekrefter at dette aldri er blitt vurdert. Dette kan vi ikke se er en grundig prosess av arbeidsgruppa.