Derfor trenger vi kvinnedagen

Dette er heldigvis i ferd med å endre seg og det er mange familier der ute som tar dette med likestilling seriøst.

Fra Youngstorget under 8.mars-markeringen i fjor.  Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Kvinnekampens farligste fiende er mennenes latter.Henrik Groth

Meninger

År etter år når vi nærmer oss 8. mars og kvinnedagen dukker det samme spørsmålet opp; "Trenger vi virkelig kvinnedagen?" Svaret er enkelt, svaret er "ja".

De som lever i den villfarelse at vi har full likestilling i Norge trenger bare å pløye seg gjennom tallmaterialet fra Statistisk sentralbyrå når det gjelder lønnsnivå, stillingsbrøker for menn og kvinner og andelen kvinnelige og mannlige ledere. Her skal du lete hardt og lenge for å finne noe som ligner på likestilling.

Dersom vi går enda dypere ned i problematikken så kan vi jo se på kvinnehelse kontra menns helse; hvilke sykdommer det blir forsket på og brukt penger på og hvilke som blir sett på som "mindre viktige". Og hvem er det som egentlig tror at det hadde blitt jobbet så hardt for å redusere liggetiden på sykehuset for fødende dersom menn hadde vært de som skulle føde?

Det er fortsatt slik at det er kvinner som tar den største andelen av jobben hjemme, som bruker mest tid på å ta ansvar for barna og som føler at de må ofre sin egen karriere for mann og barn.

Dette er heldigvis i ferd med å endre seg og det er mange familier der ute som tar dette med likestilling seriøst. Vi skal heller ikke se bort ifra at det er flere og flere menn som ser fordelene med likestilling og lik fordeling av arbeidsoppgaver – like rettigheter betyr jo like rettigheter for alle – det gir faktisk flere fordeler for alle i samfunnet.

Det er jo ikke slik at et større fokus rundt dette med #metoo gjør det verre for menn å være til; ja, dersom du ikke er en notorisk gammel gris og mannssjåvinist da selvsagt, men dem har vi strengt tatt ikke bruk for - de plager kvinner og gir andre menn en dårlig rykte.

Det er også kvinner som mener kvinnedagen er "overflødig", men her er det muligens noen som "glemmer" at det er ikke mange tiårene siden norske kvinner gikk med både skaut og skjørt som en del av det normalt aksepterte – kanskje noe å tenke på når man klager over at en del muslimske kvinner går med hijab. Det å mene at kvinnedagen ikke har sin berettigelse er å avsløre en solid dose historieløshet, dersom man da ikke mener at kvinnens plass er ved kjøkkenbenken. Er det én ting historien har lært oss så er det at minoritetenes kamp er aldri over.