Når Trøndelag stopper ved Støren

Togmyndighetene lever fortsatt i den villfarelse at Trøndelag stopper ved Støren.

Hvis jeg ser et lys i enden av tunnelen, er det fra et tog som kommer mot meg.

Robert Lowell
Meninger

Jernbanedirektoratet har sendt ut opp til flere pressemeldinger om sine planer for de neste seksårsperiodene; her blir det referert til hva man skal satse på og hva man skal realisere av prosjekter i tiden som kommer.

For Oppdal og Rennebu er planene skuffende lesing. Ikke bare lever togmyndighetene fortsatt i den villfarelse at Trøndelag stopper ved Støren; det er nemlig der Trønderbanen har sin endestasjon. Ønsker man å reise lenger sørover i Trøndelag henvises det til Dovrebanen, og den har jo ikke så mange avganger i døgnet.

Trafikken på Dovrebanen er konkurranseutsatt og myndighetene har lagt inn én ekstra avgang som premiss i de nye anbudsreglene. Dovrebanen går som kjent fra Trondheim til Oslo, og skal det legges inn en ekstra avgang i døgnet så må den tilpasses den totale strekningen, slik at strekningen Oppdal - Trondheim må ta hensyn til når toget starter eller stopper i Oslo og Trondheim.

Skal man reise innover til Trondheim tidlig på dagen i dag må man tidlig opp, nattoget fra Oslo kommer til Oppdal cirka fem og cirka halv seks til Rennebu. For å få en senere avgang må man regne med en senere avgang fra Oslo og det blir da senere enn 23.06 som er dagens nattog - noe som ikke er så sannsynlig.

Det er nemlig ikke slik at togene går tomme fram og tilbake mellom Oslo og Trondheim; det hender rett som det er at billettene er utsolgt - så det kan jo ikke være det at det er for dårlig kundegrunnlag som gjør at man venter med å øke frekvensen.

Mangel på togsett blir nevt som argument og nå skal det jo kjøpes inn mer materiell - riktignok for Trønderbanen, men fortsatt ikke nok til å dekke behovet på Dovrebanen. Det var ikke lenge siden at flere sovekupevogner ble stående igjen i Oslo på grunn av tekniske feil; da hadde man ikke en gang reservevogner å sette inn.

Store ord og fine pressemeldinger til tross; dette ligner ikke mye på en skikkelig satsning på jernbanen her til lands. Skal vi bli flinkere til å bruke offentlig kommunikasjon - også vi i utkanten - så må tilbudet finnes - både når det gjelder avganger og sitte/liggeplasser.