Rasering av Oppdal sentrum

Vi er i Oppdal folkens, og ikke i en stor by.

Illustrasjon: SIVA 

Meninger

Et mye omtalt innovasjonsbygg på 90 meter lengde, med en mønehøgde på hele 19 meter vil splitte og ødelegge sentrum. Har sett grelle eksempler på sammenligninger, «større enn Stiftsgården i Trondheim» og «nesten like stort som fasaden på vår konges slott i Oslo».

Vi er i Oppdal folkens, og ikke i en stor by. Dette ser ut til å være et prestisjeprosjekt for noen, men med liten omtanke for fremtidas bybilde.

Oppdal er et turiststed, og jeg regner med at visjonen om å være det holder stand. Oppdal har vært gjennom en radikal forandring de siste åra, med hovedpulsåra E6 endelig plassert der man ønsket den, og med gater og bygninger og kryss der man ønsket. Nå har det vært, og en er fortsatt i gang med en flott forskjønning av sentrum som virkelig setter Oppdal på kartet.

Der skal det vrimle med folk i sentrum både sommer og vinter, og du skal som gjest og innbygger trives. Det er også tradisjon i Oppdal med arrangement av forskjellige slag, martna, fårikålfestival mm. Da må det være rom i sentrum til å kunne samle folk og aktiviteter.

Innovasjonssenter, hva er det? Dette er et begrep som har kommet de siste åra. Jeg karakteriserer et innovasjonssenter som et sted der folk møtes for å skape noe, for å tenke sammen, utvikle en bedrift, samarbeide.

Vel og bra det, men det behøver ikke å være i en diger låve midt i sentrum som i tillegg ødelegger stedets identitet. Man behøver ikke å være i et særegent bygg for å skape nye ideer og visjoner for Oppdal.

Et «monsterbygg» som Siva nå lanserer, vil dele i Oppdal sentrum i to, øst og vest (ref. Berlinmuren). Man må også ta hensyn til eksisterende bygninger og firmaer, som skal fortsette å prege Oppdal i framtida. Det er ikke Siva med sin statlige makt som skal forme Oppdal. Det å bli pressa på byggets størrelse og utforming er ikke akseptabelt, det er det Oppdals politikere og innbyggere som må bestemme.

«Det er ikke bare pengene og makta som rår» sa daværende ordfører Ola Røtvei, da Skifer Hotel ble bygd for noen år sida, og en ser hvor fint hotellet passer inn i dag.

Den flotte lekeplassen ved Aunasentret og det smale friarealet som står igjen der, må bevares som et vrimleområde og kanskje bebygges med salgsboder for å skape et torgmiljø.

Det har også vært omtalt at innovasjonssenter vil skape mange nye arbeidsplasser. Næringshagen er der fra før, div. konsulenter er der fra før. Butikker og annet forflytter seg fra der hvor de er nå, og skaper tomme lokaler i randsonen.

Et innovasjonssenter behøver ikke orkesterplass midt i sentrum. Siva lokker med press og penger, og noen lar det kanskje gå prestisje i saken og tenker på sitt ettermæle. Et slikt monsterbygg vil bli stående og skape splid i bygda for alltid. Vil Oppdalingene det?