Derfor vil vi bygge en 9-erhall

Nå mener vi 420 barn og unge, 80 frivillige og 800 foreldre fortjener å bli hørt og sett.

Vigrahallen er en tilsvarende hall som vi går inn for å bygge på den ledige grusbanen i Oppdal.  Foto: BestHall

Meninger

Kommentar fra hallgruppa i Oppdal IL fotball til fotballhall-sak i Opdalingen 8. juni og påstander fra selger i ScandiHall.

Hallgruppa som har fått i mandat å utrede hallen har bestått av Olaf Solberg, Erik Sæther, Rune Hagen, Torkel Kant (de to sistnevnte satt i den forrige gruppa som utredet fotballhall), samt undertegnede.

Vårt mandat har vært å vurdere lokalisering, innhold og finansiering av en fotballhall i Oppdal. Lokaliseringen er Nye grus, som vi forventer blir regulert til fotballhall i tråd med politisk bestilling.

Vi har hatt fire leverandører på besøk i Oppdal, har vært i kontakt med en rekke klubber som har bygd eller skal bygge haller, vært på befaringer og besøk, og samtalt med mange klubbledere om erfaringene med fotballhaller. Vi mener å ha god kunnskap om bygging og drift av fotballhaller etter tre måneders intens research.

De fire tilbyderne var BestHall, Hugaas Entreprenør, Nord-Østerdal Byggservice (NØB) og ScandiHall. 

 • Best Hall har bygd rundt tredve fotballhaller i duk eller i sandwich/duk i Norge, og har blant annet levert den nybygde skøytehallen Nordvest Arena i Kristiansund.
 • NØB bygde Nytrømohallen på Tynset, som er kledd i trepanel.
 • Hugaas entreprenør står bak en rekke av stålhallene som er bygd i Midt-Norge og sju 11-erhaller som er bygd rundt om i landet.
 • ScandiHall har én overtrykkshall for fotball i Norge i dag, ”Bobla” i Tromsø (bygd i 2009), drevet av Stakkevollan IF. Firmaet sto bak den gamle Abrahallen, som kollapset to ganger i Malvik, og er nå erstattet av en stålhall.  

Tilbudet fra ScandiHall på ren hall var på 10 950 000 kroner – og er uten grunnarbeid, betong, rigg og drift, kunstgressdekke og utstyr.  Opsjon på tribuner, containere til toalett mm var et tillegg og kom totalt på 1,8 millioner. Tillegget har vi ikke tatt med i totalprisen.

En betydelig utvidelse av grusbanen, grunnarbeid og betong, samt andre byggekostnader, er forsiktig anslått til seks millioner kroner ut fra andre tilbud og erfaring fra tilsvarende haller. 11erbane kunstgress koster i tillegg ca to millioner kroner.

En overtrykkshall på 120x85 meter ville for eksempel krevd minimum tjue meters utvidelse både i bredde og lengde av grusbanen for å få tilstrekkelig areal rundt hallen for brøyting om vinteren.

Vi hadde en lang og informativ samtale med Mikael Linder i Karlstad som har ansvaret for Karlstad Airdome, og fikk et godt inntrykk av overtrykkshallen til ScandiHall og hvordan den fungerer.  Vi har også vært i kontakt med klubben som driver «Bobla» i Tromsø. Vår vurdering er også basert på et besøk Akershus Fotballkrets hadde i Karlstad, der erfaringer og referat er delt med oss.  ScandiHall er derfor grundig vurdert av hallgruppa.

Tilbudene var noe ulike, og Olaf Solberg i hallgruppa har brutt ned tilbudene for å få de sammenlignbare mht til kostnader. Deretter har vi vurdert tilbudene ut fra indikatorer som investeringskostnader, driftskostnader, risiko for klubb, næringslivsattraktivitet, nytteverdi for klubb, utleiepotensial og estetikk.

Konklusjonen vår er at Oppdal idrettslag ikke kan ta risikoen med å bygge en 11erhall med overtrykk fordi:

 • Selve hallen gir ikke tippemidler. Dermed blir investeringskostnadene flere millioner høyere enn for en 7-er eller 9-erhall.
 • Det vil gi høyere finanskostnader for klubben som sammen med selve driftskostnadene, som bare for oppvarming/strøm vil være på ca 500.000 kr, gir rundt 700.000-800.000 i årlige driftsutgifter.
 • Vi måtte bygge opp en mer profesjonell driftsadministrasjon for en hall som må passes på kontinuerlig mht trykk.
 • Vi ville være avhengig av høy utleie av hallen i helgene januar-april, og måtte bygge opp et eget salgsapparat for dette.
 • Hallen ville i helgene være lite tilgjengelig for klubbens egne spillere fordi vi økonomisk ville være avhengig av utleieinntekter fra andre lag.
 • Det er tre 11erhaller i Midt-Norge i 2019 når Hemnehallen står ferdig ved nyttår. Om ti år er det garantert flere, og utleiepotensialet for Oppdal vil dermed bli langt mindre enn i dag. Driftskostnadene derimot vil være de samme.

Hallgruppa har fått et meget godt inntrykk av BestHall, Nord Østerdal Byggservice og Hugaas Entreprenør som har vist stor profesjonalitet i sine møter og kontakt med oss.

Vi vurderte de tre andre alternativene mot hverandre, og innstiller på å bygge en 9-erhall i sandwich/duk (ala Sunndalshallen, men med en annen leverandør).

Det et nøkternt, gjennomførbart og det beste alternativet både for fotballgruppa, Oppdal idrettslag og destinasjonen Oppdal.

 • Det gir best mulig hall for lavest mulig pris med lav risiko for klubb/idrettslag.
 • Det gir oss en ekstra cuparena året rundt og en ekstra kamparena i skuldersesonger da oppdalsfotballen sliter med baneforhold og snø.
 • Den kan leies ut til andre aktører med parkettdekke (messer, håndballturneringer, landsfestival, landskappleik etc)
 • Den kan være attraktiv for lag utenfor bygda å leie til treningshelger i Oppdal, som vil gi ekstrainntekter for skiheis, handel og overnattingssteder.
 • En isolert, uoppvarmet hall (5-8 grader vinterstid) vil ha lave driftskostnader.

Et enstemmig styre i fotballgruppa, et enstemmig styre i idrettslaget og et enstemmig Idrettsråd går inn for vårt valg.  Ny fotballhall frigjør halltid i de andre hallene og vi tror på et oppsving for flere ballidretter i Oppdal med to nye haller rett ved siden av hverandre.

Nå ønsker fotballgruppa at Oppdal kommune bidrar med investeringsstøtte til en fotballhall som har vært planlagt i flere år, og som idretten selv skal drifte. Klubben la fotballhallplanene på is i fjor etter ønske fra politikere som ba oss vente til den nye fylkeskommunale hallen var i boks.

Vi har vært i kontakt med finansaktører og næringsliv som er svært positiv til planene. De venter bare på en søknad – et positivt kommunalt vedtak vil utløse millionstøtte fra et engasjert næringsliv.

Nå mener vi 420 barn og unge, 80 frivillige og 800 foreldre fortjener å bli hørt og sett – og at vi får realisert fotballhallen i Oppdal med åpning 1. november 2019.