Fremoverlent – men ikke ærlig

Signalene fra fylkesmannen er ikke til å misforstå, her må det sammenslåing til. Og det bør skje snarest mulig.
Meninger

De aller fleste er nok innforstått med at det bare er et tidsspørsmål før Oppdal og Rennebu slås sammen til én kommune. Nå kan det se ut som 2021 er året da det skal skje. Signalene fra fylkesmannen er ikke til å misforstå, her må det sammenslåing til. Og det bør skje snarest mulig.

Ingvild Dalseg sier til Opdalingen at hun klapper i hendene og er glad for at vi har fått en fremoverlent fylkesmann som viser handlekraft. Det kan vi si oss enig i, det kan bety millioner i sparte offentlige midler, og det fører forhåpentlig til at det kommunale tjenestetilbudet blir bedre.

Det er ikke nødvendigvis handlekraften det reageres på i Rennebu heller, når ordføreren kritiserer fylkesmannen. Det er fremgangsmåten. Ola Øie føler seg ført bak lyset. Og hvis det virkelig stemmer at fylkesmannen, med viten og vilje har holdt tilbake opplysninger, er det all mulig grunn til å kritisere fremgangsmåten. Rennbyggen føler det spilles et skittent spill, der de i realiteten tvinges til å velge mellom pest og kolera, sett med deres øyne.

Sammenslåingen skal ikke skje med tvang, dette er en prosess som skal være frivillig. Det har vært kommunisert fra de statlige myndighetene hele veien. "Fylkesmannen sier ikke «skal» og «tvang». Vi har gitt en tilråding, og den viser i punkt 2 til at kommunene bør sammenslås gjennom en frivillig prosess", sier Alf-Petter Tenfjord, seksjonsleder hos fylkesmannen, før han påpeker at dette er et faglig innspill til departementet, ikke en tilrådning om å sette lokale beslutninger til side.

Dette er en saus av en retorikk som ikke er egnet til noe annet enn å fyre opp en allerede betent lokal debatt. Det hadde vært bedre for alle parter om fylkesmannen hadde kalt en spade for en spade. Det hadde vært befriende om Dalseg ved neste korsvei kan komme med følgende karakteristikk av fylkesmannen; Fremoverlent, handlekraftig og ærlig.