- Ja til innovasjon

- Vi mener at innovasjonssenteret vil være positivt for Oppdal, både med tanke på sentrumsutvikling, næringsutvikling og som reisemål, skriver Mari Kvarberg Erdal og Rønnaug Nyrnes i Nasjonalparken Næringshage i et leserinnlegg.
Meninger

I løpet av den siste tiden har Innovasjonssenteret vært flittig drøftet og diskutert i ulike fora. Både positive og negative sider har kommet frem – noe annet ville vært rart.

Vi mener at innovasjonssenteret vil være positivt for Oppdal, både med tanke på sentrumsutvikling, næringsutvikling og som reisemål. Tenk at Siva, statens virkemiddel for tilretteleggende eierskap og utvikling av bedrifter og nærings- og kunnskapsmiljø i hele landet, ønsker å investere i Oppdal!

Møteplass

Vi tror at bygget vil bli en attraksjon, et inspirerende bygg fylt med aktiviteter og mennesker. Vi håper at et slikt signalbygg også fører til at tilreisende stopper i Oppdal og blir her lengre. Utendørs vil det være tilrettelagt for uformelle møter, både om sommeren og vinteren. En uteplass med  tilhørende servering vil bli et sted hvor voksne kan drikke kaffe, barn leker og ungdommer treffes.

Innovasjonssenteret skal ikke bare være en møteplass for oss som bor og jobber her, men også for andre studenter, gründere, fagpersoner, fritidsbeboere og turister.

Vi har sett at flere lurer på hvorfor innovasjonssenteret skal ligge midt i sentrum. Vi tror at Auna blir en enda mer attraktiv møteplass, og at innholdet i bygget vil tiltrekke ulike folk, med ulike interesser til sentrumsgata. Vi synes det er en spennende tanke at innholdet i bygget kan greie å tiltrekke seg forskeren fra NTNU, stisyklisten, håndverkeren, nysgjerrige skoleelever og småbarnsfedre i permisjon.

Innvendig skal det blant annet være butikker, klatresenter, treningssenter og coworking space. Nasjonalparken Næringshage har ambisjoner om å etablere ulike skaperverksted innenfor blant annet tre, tekstil, teknologi, foto og film. Et skaperverksted er et idéfellesskap der alle er velkommen til å utfolde seg kreativt.

Næringsutvikling og bedriftsetablering

Utvikling, verdiskapning og innovasjon skapes når mennesker møtes og samhandler. Innovasjonssenteret vil bli et sted der mennesker med ideer til egne bedrifter og produkter, kunnskap og skaperkraft finner et fellesskap og virker sammen.

Så hvordan kan vi legge bedre til rette for at dette skal skje? Og ikke nok med det, hvordan kan vi legge til rette for at flere ideer ikke bare blir snakket om, men også blir satt ut i live?

Næringslivet jobber stadig med utvikling og nyskapning. Vi trenger å dra inn kompetanse fra fjern og nær, vi trenger å diskutere ideer med lokale og utenforstående. Vi må tørre og gå ut av den berømte boksen, og tenke annerledes i situasjoner der vi kanskje ønsker å gå etter det trygge og nære.

Med innovasjonssenteret kan vi etablere et tyngdepunkt for næringsutvikling, innovasjon og vekst i regionen. Vi har et rikt og fremoverlent næringsliv som vil ha behov for flere samarbeidspartnere og ny kompetanse for å opprettholde vekst og markedsposisjon. Allerede nå har Nasjonalparken Næringshage fått oppmerksomhet lokalt og nasjonalt, blant annet fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet, andre næringshager og NTNU.

I innovasjonssenteret blir det tilrettelagt for at gründere får testet og utviklet sine ideer, de kan få sitt første kontorsted i et dynamisk og utviklingsrettet miljø.

Vi har trua på innovasjonssenteret og synes bygget er helt rått!

Mari Kvarberg Erdal og Rønnaug Nyrnes i Nasjonalparken Næringshage