Vi hører deg - Oppdal trenger SV

Ellinor Larsdotter Svisdal, Frode Nystuen, Gro Grøtte og Rakel Trondal var blant de som deltok på møte mandag kveld. Agenda: Starte arbeidet med å få i gang aktivitet i Oppdal SV og arbeidet med å stille liste til lokalvalget i 2019.  Foto: Jan Inge Flå

Meninger

10. september hadde Oppdal besøk av stortingsrepresentant Lars Haltbrekke, fylkespartisekretær Frode Nystuen og fylkestingsrepresentant Rakel T. Skårslette Trondal, alle tre fra SV.
Lars Haltbrekke snakket om miljø, rovvilt og landbruk, mens Nystuen og Trondal først og fremst kom til Oppdal for å få Oppdal SV opp og stå igjen, etter at laget ikke stilte liste ved siste kommunevalg.

I forbindelse med det faktum at SV ikke stilte liste i Oppdal under siste kommunevalg var det mange som uttrykte frustrasjon over at de ikke fikk stemme på det partiet som lå nærmest deres hjerte og samvittighet. Det har vi tenkt å gjøre noe med til neste lokalvalg, og nå inviterer vi deg til å være med på laget.

På møtet ble det nedsatt et interimsstyre bestående av Gro Grøtte, Ellinor Larsdotter Svisdal og Tore Aasheim som vil fungere som lokalstyre inntil årsmøte i januar neste år.

Mandag 1. oktober inviterer Oppdal SV til åpent medlemsmøte der alle som har lyst til støtte opp om lokallaget er velkomne.
På møtet ønsker interimsstyret innspill fra de frammøte om hvilke saker som er viktig for medlemmene fram mot lokalvalget neste høst. Her vil det også bli diskutert nominasjoner fram til kommunevalget.

Vi i interimsstyret er overbevist om at Oppdal trenger SV. Først og fremst som en politisk motvekt på venstresiden i lokalpolitikken, som et parti som setter mennesker foran system, og som ikke er redde for å ta side med miljøet, minoritetene og de mange – ikke de få – i Oppdal.

Snakk til oss! Oppdal SV ønsker å være et lyttende parti som hører på hva velgerne mener er viktig i deres hverdag. SV er et parti som er spesielt opptatt av oppvekstsvilkår, barnefamilier, miljø og de svakeste i samfunnet. Med SV tilbake i kommunestyret tror vi Oppdal blir et enda bedre sted å bo.

Oppdal SV skal være et SV for Oppdal og oss som bor her. Det betyr at vi også er opptatt av en rettferdig oppfølging av rovdyrforliket, levedyktige kår for distriktsnæringer som landbruk og småbedrifter og et levelig nærmiljø der kapitalkrefter ikke kan valse over lokale ønsker og behov. Det betyr også at vi må ha gode kommunikasjonsmuligheter og ikke bli en utkant i det nye Trøndelag.

Nå har du sjansen til å være med å påvirke den lokale politikken til Oppdal SV. Kom på medlemsmøtet 1. oktober eller meld deg inn i vår debattgruppe på Facebook Oppdal SV. Snakk til oss – vi hører deg!