- Oppdal trenger innovasjonssenter, nå!

Trond Mesloe sier sin mening om Siva-bygget.  Foto: Truls Lereggen

Meninger

Oppdal Næringshus er sammen med Nasjonalparken Næringshage lokal partner for SIVA i planleggingen og utbyggingen av innovasjonssenteret. Styret i Oppdal Næringshus har registrert at en del av motstanden mot senteret ser ut til å være basert på misforståelser, og vil i dette innlegget gi en del fakta omkring innovasjonssenteret. Vi vil her ta opp de prinsipielle spørsmålene.

Oppdal Næringshus AS, tidligere Oppdal Næringshage, er et heleid datterselskap av Oppdal kommune. Fra etableringen i 2001 har selskapet hatt som hovedfunksjon å tilby gode og hensiktsmessige kontorlokaler til nyetablerere og kompetansebedrifter i Oppdal. Bygget I Inge Krokans veg tilfredsstiller ikke lenger behovet, og Oppdal kommunestyre godkjente derfor 7. juni 2017 at bygget kunne selges og at salgsinntektene kunne brukes til å realisere innovasjonssenteret.

Når Oppdal Næringshus har engasjert seg i innovasjonssenteret Låven i Oppdal sentrum er altså dette i tråd med kommunestyrets vedtak.

For styret i Oppdal Næringshus AS var dette en naturlig og riktig videreføring av det arbeidet vi har utført for Oppdal kommune i nærmere tjue år. Kapitalen som ble frigjort ved salget av næringshuset skal ikke brukes til investering i bygg eller eiendom, men til å etablere innholdet i innovasjonssenteret. SIVA skal eie selve bygget. Oppdal Næringshus AS skal være ansvarlig for driften av den delen av bygget som skal videreføre virksomheten som næringshuset har drevet siden 2001. Målet er å bidra til økt aktivitet og større volum i næringsutviklingen i bygda.

SIVA søkte om å få bygge på to ledige tomter i Oppdal sentrum, og fikk opsjon på tomtene I forståelse med Oppdal kommune, Oppdal Næringshus og Nasjonalparken Næringshage gikk SIVA i gang med planlegging og prosjektering av bygget. Betydelige ressurser er brukt for å skape et hensiktsmessig bygg, og avtaler med leietakere som ønsker vekst for egen bedrift og for Oppdalssamfunnet er inngått. Det er viktig å understreke at alle ressursene er brukt i forhold til avtalt areal. Det har aldri vært aktuelt å diskutere alternativ plassering. Vi har forholdt oss til opsjonsavtalen med Oppdal kommune. Å diskutere alternativ plassering er et blindspor.

Det ser ut som enkelte mener at alternativet til Låven er at de to tomtene forblir ubygd, og at plassen blir liggende urørt. Det stemmer overhodet ikke. Tomtene er regulert for utbygging. Spørsmålet er hva som skal bygges, ikke om noe skal bygges. SIVA, Oppdal Næringshus og Nasjonalparken Næringshage ønsker å bruke tomtene til å skape et innovasjonssenter som vil føre til vekst og flere arbeidsplasser i Oppdal.

Vi vil understreke at det er viktig å realisere innovasjonssenteret raskt. Etter salget av næringshuset står vi uten tilbud om gode lokaliteter til nyetablerere og kompetansebedrifter. Innovasjonssenteret vil med sikkerhet gi nye arbeidsplasser i Oppdal. Flere bedrifter vurderer utvidelse av eksisterende virksomhet, andre vurderer å etablere seg i bygda. Forutsetningen er at innovasjonssenteret realiseres.

Oppdal Næringshus AS ønsker å videreføre vår virksomhet i tidsmessig riktige lokaler, som kan føre til sterkere vekst og nye arbeidsplasser i Oppdal. Vi er svært takknemlige for å ha fått med en aktør som SIVA på laget. SIVA har både kapital og kompetanse som bygda trenger. SIVA har tilbud om å delta i å realisere innovasjonssentre over hele landet. Når de har valgt å bidra i Oppdal, er det selvsagt fordi de mener at planene i Oppdal er gode og realistiske. Oppdalssamfunnet bør takke ja til denne muligheten.

Trond Mesloe