Stiller spørsmål om bygningsrådet er lovlig kunngjort

Pir II Arkitekter 

Meninger

Da høringsfristen for SIVA-reguleringa gikk ut 1. oktober, var det kommet inn så mange innsigelser og merknader at enhetsleder Ane Hoel sa til OPP den 4. oktober at det ikke var forsvarlig å ha saksbehandlingen ferdig til 15. oktober som planlagt, og at saken kommer til bygningsrådet først 19. november. Dette har vi forholdt oss til. Og på kommunens hjemmeside for «eInnsyn» har det også hele tida (og fortsatt i skrivende stund) stått at neste bygningsrådsmøte er 19. november.

Da det litt utpå dagen mandag 29.oktober ble kjent at SIVA har endret planene sine, redusert byggehøyden, flyttet bygget to meter samt gjort en del andre endringer, fikk vi en ny situasjon som vi har forsøkt å sette oss inn i. Etter forespørsel til kommunen, fikk vi fredag 2. november oversendt papirene SIVA v/Pir II hadde sendt kommunen. Det viste seg å være et relativt kort brev som beskriver flere forskjellige mulige løsninger, samt noen illustrasjoner. Men det foreligger ikke noe revidert reguleringskart eller endrede reguleringsbestemmelser. Vi har allerede påpekt overfor administrasjonen at det er mye uklart her, og vi har også tenkt å bruke vår demokratiske rett til både å skrive en kommentar til bygningsrådet, samt å ta kontakt med kommunens politikere før bygningsrådsmøtet den 19.11.

Så leser jeg på nettaviser søndag ettermiddag 4. november, at det skal være bygningsrådsmøte tirsdag førstkommende den 6. november der reguleringssaken skal sluttbehandles. Dette var helt nytt for meg, så jeg gikk inn på kommunens hjemmesider http://93.89.112.77/eInnsyn/dmb for å sjekke om bygningsrådsmøtet var flyttet, men der står det at det skal være formannskapsmøte tirsdag 06.11, kommunestyremøte 15.11 og bygningsrådsmøte 19.11. På sakslista for formannskapsmøtet den 06.11 er reguleringssaken ikke ført opp som sak. Dette er det vi har forholdt oss til.

Så viser det seg at dersom en klikker på en lenke som heter «Vis kalender», så kommer det opp at det også skal være bygningsrådsmøte den 6. november. Men det er altså ikke samsvar mellom disse to sidene i kommunens møteplan.

Vi vil stille spørsmål ved lovligheten av dette. Vi holder på å forberede innspill og en kommentar til de endra planene, og ville ha sendt dem inn i god tid før bygningsrådsmøtet den 19. november. Nå blir det ikke tid hverken til det eller til å benytte vår demokratiske rett til å snakke med politikerne. Om bygningsrådet gjennomfører møtet med sluttbehandling av reguleringsplanen tirsdag 6. november, risikerer vi at det vedtas en rekke forhold som ikke er avklart og som kan gjøre at bordet fanger. Blant annet går reguleringsforslaget ut på å flytte eksisterende opphøyde gangfelt over parkeringsplassen ved Aunasenteret 10-15 meter mot riksveg 70 slik at den i framtida vil bomme på inngangen til senteret. Siva-bygget er flyttet til nabogrense mot parkeringsplassen, og problemet med vedlikehold og rømningsdører skal etter brevet fra Pir II løses ved at det fjernes tre parkeringsplasser. Det sies ikke noe om hvor. Og dette er plasser som i dag eies av hhv. kommunen og Aunasenteret, og som disponeres av Aunasenteret. Det er flere andre forhold som heller ikke er avklart, og som vi nå ikke får tid og anledning til å kommentere. Med medhold i Forvaltningslovens § 17 og Kommunelovens § 32, 3. avsnitt ber jeg derfor, på vegne av Aunasenteret, om at saken utsettes til opprinnelig planlagt bygningsrådsmøte den 19. november slik at alle sider kan bli belyst for rådets medlemmer.