Luksusfellen?

Tor Snøve og Kirsti Welander.  Foto: Arkivfoto

Meninger

De fleste av oss bruker ikke mer penger enn vi har. Og i gode tider setter vi gjerne av litt på en sparekonto, slik at vi har noe å gå på når vi trenger det. Kommunestyret i Oppdal har også levd etter den regelen i mange år, inntil i juni i år. Da vedtok et flertall i kommunestyret å sette av 4,4 mill. mer enn den ramma vi burde holde oss innenfor.

Flertallet i kommunestyret sa i juni at det var greit med et merforbruk i 2019, så lenge de har til hensikt å bruke mindre i 2020, 2021 og 2022. Hvor de skal bruke mindre de neste tre årene har ingen sagt noe om.

Oppdal Arbeiderparti er bekymret for pengebruken. Vi har alltid arbeidet for å føre en trygg og ansvarlig økonomisk politikk, og det skal vi fortsatt være garantisten for. Vi synes ikke det er ansvarlig å skyve kostnader foran oss.

Når inntektene ikke engang dekker lønns- og prisstigningen, og behovene i samfunnet endrer seg, er det viktig å snu alle steiner. Det var beskjeden fra kommunestyret i 2017, og rådmannen fulgte opp. Den grundige gjennomgangen i alle enheter og på alle nivåer ga grunnlaget for å omdisponere midler fra de områdene der behovet blir mindre over til områder der behovet blir større. Konkret resulterte det i et forslag om å omfordele midler fra oppvekstsektoren til helse- og omsorgssektoren.

Men, rådmannen hadde visst snudd feil steiner, for flertallet ville ikke høre snakk om en slik omfordeling. Kommunestyreflertallet valgte i stedet å skyve utfordringene fram i tid ved å "låne" fra kommende år. Det er omtrent like effektfullt som å tisse i buksa for å holde varmen.

Oppdal Arbeiderparti har ikke endret holdning til økonomiprioriteringene. Vi mener det er helt nødvendig å gjøre omprioriteringer mellom sektorene, og vil arbeide for det. Formannskapets innstilling til budsjett for 2019 er ikke bærekraftig.

Arbeidet utover etterjulsvinteren vil bli avgjørende for handlingsplan for 2020 – 2023, og vi MÅ ta inn over oss at vi ikke kan fortsette å bruke sparepengene til driftsoppgaver. Som folkevalgte er det vår oppgave å fordele midler og prioritere etter behov. Vi kan ikke fortsette å bruke penger vi ikke har, uansett hvor smertefullt og upopulært det er å kutte kostnader. Oppdal Arbeiderparti vil ikke være med å sende kommunen inn i luksusfellen.