Svar til Bård Jystads «Its a Mad, Mad World»

Ingerid Falksete.  Foto: Privat

Meninger

«It’s a Mad, Mad World”, sier du. Jeg er helt enig med deg. Det er nettopp derfor jeg har kastet meg på den veganske trenden. Jeg vil ha en verden som utnytter ressursene på en bærekraftig og respektfull måte.

Veganisme er politikk, en ideologi om du vil og den bygger på tre prinsipper: miljø, helse og dyrevelferd.


 

Det er en miljømessig utfordring at vi utnytter naturressursene på en lite bærekraftig måte. Jordens befolkning øker og vi spiser stadig mer kjøtt. Det er mangel på dyrkamark til forproduksjon, dermed avskoges blant annet regnskog.  Et eksempel på dette er Norsk oppdrettsnæring som er medskyldig i store arealbeslag i Brasil for å dyrke soya til fiskefor. Framtiden.no gir mye nyttig informasjon på sin nettside   I en verden der matmangel er et problem, vil det gi mat til flere å dyrke grønnsaker enn å dyrke for til dyr.

Økt etterspørsel og et ønske om at pris skal være lav, fører til effektivisering som ikke tar hensyn til dyrs velferd. Gammeldags dyrehold erstattes med fabrikker. Eksempler er griser som tvangsfores i mørke betong kjellere på et minimum av plass, store kufarmer hvor dyrene aldri slipper ut av alt for trange båser, fisk som står så tett i tanker at skinnet gnisses og gir dem sår. Disse dårlige forhold for dyra fører til lidelse og et stort antibiotikaforbruk. Høner stappes i bur så tett at vinger og bein brekker i transport til slakt. Pelsdyr som ikke er egnet for fangenskap, lider i små bur kun for pelsens skyld. Eksemplene er mange. Jeg savner respekt for alt liv. Vi må få på plass strengere regler for dyrevelferd og naturforvaltning. Mange sier at dette ikke gjelder for Norge. Kanskje er vi ikke verst, men vi må tørre å se hva vi holder på med. Heldigvis finnes det produsenter som er gode forbilder. På nyr.no kan vi lese om Grøndalen gård. Der får ku og kalv være sammen de første ukene.

Livsstilssykdommer har de siste årene eksplodert. Diabetes, hjerte/karlidelser, kreft m. fl. er det mer av i samfunn som spiser store mengder kjøtt og melkeprodukter. Vi i Norden drikker mest melk i verden, paradoksalt nok har vi også flest tilfeller av benskjørhet.  Forskning viser at vår helse ville blitt bedre av et grønnere kosthold.

Vi trenger å endre våre vaner. Endring er vanskelig og krevende for alle, kanskje mest for de eldste av oss:), derfor er jeg glad når ungdommen engasjerer seg.

Jeg har valgt å endre fordi jeg tror på en fremtid med bærekraftig forvaltning av naturressursene, bedre helse og respekt for alt levende liv.

Ja, jeg kommer til å savne mye god mat, men heldigvis er det mange nye retter som bygger på vegansk kosthold som er like gode og kanskje bedre, også for naturen.

Jeg mener ikke at alle skal slutte å spise kjøtt, egg og melk. Det kan også tenkes at det er en fordel for miljøet og det biologiske mangfoldet å drive husdyrhold slik at beitemark og kulturlandskap bevares. Det viktigste er at vi forbrukere er villige til å betale det det koster å ha et landbruk der miljø og dyrevelferd er ivaretatt. Jeg håper at vi blir mer bevisste og gjør kloke matvalg. Vi spiser for det meste vegansk hjemme, men flekser i sjeldne tilfeller. Da forsøker jeg å spise mat anbefalt av dyrevernalliansen som jobber målrettet for å bedre dyrevelferd, økologisk eller vilt. Det er mange varianter av veganere. Alle har som felles mål å skape en bedre verden. Anbefaler å se dokumentarene Cowspiracy.