Nå har Ap glemt sitt eget pengeforbruk og klager over andres prioriteringer

Ketil Jacobsen, Ingvill Dalseg, Olav Martin Mellemsæter og Eli Dahle.  Foto: Privat

Meninger

Vi synes det er dramatisk når Arbeiderpartiet og vår egen ordfører skaper ubegrunnet bekymring hos Oppdals befolkning, og roper luksusfellen!

Vi har forståelse for at det er kjedelig å være ordfører og ikke ha flertall for eget budsjett, men det skyldes manglende samarbeid og ikke dårlig kommuneøkonomi, slik Snøve og Welander forsøker å fremstille saken.
Kommune-Stat-Rapportering og tall fra statistisk sentralbyrå forteller at Oppdal kommune har et høyt driftsresultat med 4,3 prosent, hvor sammenlignbare kommuner i samme gruppe har 2,6 prosent. Vår langsiktige gjeld er 64 prosent mot 103,2 prosent i tilsvarende kommuner. Oppdal kommunes egenkapital, av brutto driftsinntekter er 10,9 prosent langt høyere enn sammenlignbare kommuner, som har 6,4 prosent. Dette er sist rapporterte tall til KOSTRA og disse tallene bekrefter en kommune med god økonomisk styring.  

Budsjettet for 2019 er mer stramt, driftsresultat er minus 6,6 millioner kroner. Netto driftsmargin er på kr. 171.000 (0,03 prosent), men renteinntektene og utbytte berger oss fint. Samtidig har vi en regjering som gir gode økonomiske rammevilkår, god skatteinngang og økte overføringer i statsbudsjettet.

Når Oppdal Arbeiderparti nå er bekymret for pengebruken, vil vi minne Arbeiderpartiet om sak behandlet i mai 2018, altså for kun 6 måneder siden. Da behandlet formannskapet årsregnskapet for 2017 og et overskudd (mindreforbruk) på 10 770 350 kroner kunne fordeles. Høyre ønsket å avsette 10,7 millioner på konto.

Men Arbeiderpartiet hadde ingen bekymring - og vedtok å bruke 4,7 millioner kroner med et enkelt klubbeslag. Hvor Sp, Krf og Høyre nå blir sterkt kritisert for å bruke 990 000 kr.