Hvorfor går det så langt?

Meninger

Nå går Oppdal kommune til ekspropriasjon av Gjevillvassvegen. Handlingsrommet er begrenset og dette er siste verktøy i verktøykassa. En årelang strid, ja for det har virkelig vært strid, går nå mot slutten, med vedtaket i kommunestyret. Nå er det bestemt at Gjevillvassvegen skal være skiløype på vinters tid.