«Slutter vi å snakke sammen, har vi tapt mye mer enn en skiløype»

Meninger

For å stoppe eventuell ryktespredning, kan jeg bekrefte at det er undertegnede som har diskutert på facebookgruppen «Vi som elsker skiløypa i Gjevilvassdalen» under pseudonym. Dette har ikke vært for å få diskutere anonymt, jeg har vært tydelig på mitt ståsted i offentligheten før, og vil fortsette med det. Dette har vært en planlagt tilnærming for å få synliggjort hvor høyt konfliktnivå denne løypestriden har skapt, og vil fortsette å skape i årene som kommer, og for å få Oppdal kommune på banen til å arbeide mer aktivt for å begrense dette.
Jeg kunne kanskje brukt en annen metode for å få satt konfliktnivå på dagsorden, og har beklaget overfor Bjurstedt at jeg har brukt en falsk profil, men det var et poeng for meg å vise hvilken innsats som ble lagt ned i å avsløre en slik profil.

Bakgrunnen for dette forsøket er en samtale jeg hadde med en av forkjemperne for løype flere år tilbake. Samtalen kan oppsummeres i følgende setning: "Slutter vi å snakke sammen, har vi tapt mye mer enn en skiløype." Mye tyder på at det er nettopp der vi er i dag. Jeg peker ikke på noen spesielle for å fordele skyld. Her må alle grunneiere, kommunen, media og andre selv bære sin bør.

Det viktigste, og hensikten med mitt forsøk, var dog å få satt konfliktnivået på dagsorden. Dette er en stor sak, og en vanskelig sak, men like fullt bare en sak. Og uansett utfall, må vi leve sammen som befolkning også i tiden etter at saken blir avgjort. Det er derfor et vesentlig poeng å forsøke å begrense konfliktnivået i en sak som dette. Når en ser hvilket engasjement en falsk profil med "feil" meninger skaper, er det ganske illustrerende.

En ekspropriasjon kan ta mange år, og fortsetter konfliktnivået å øke på samme måte, vil det kunne ta veldig lang tid å lege de sår som skapes. Rådmannen er selv inne på dette i går på Opp.no:  Konfliktnivået er for høyt. Tidligere har vi hørt om hets som rammer flere parter. Tildels grov hets og grove trusler. Er det virkelig et slikt samfunn vi vil ha?

Med det som bakteppe vil jeg utfordre Oppdal kommune til å begynne å arbeide aktivt med å redusere konfliktnivået, selv om selve saken må gå sin gang, med fokus på hvordan en skal begrense skadene på lokalsamfunnet. Etablere en dialog der målet er å bygge ned motsetninger tross uenighet i sak. Ingen lett oppgave, men noe jeg tror er nødvendig for å begrense skadene på lokalsamfunnet. Så skal en heller ikke svartmale for mye. Det skjer mye positivt og byggende ute i bygda også per i dag. Dugnadene på Midtbygda oppvekstsenter er et godt eksempel på dette, like fullt tror jeg det er fornuftig at kommunen tar initiativ til å dempe konfliktnivået, og dermed er ballen kastet over til ordfører Welander.

Og skulle noen ha behov for å diskutere videre, må de gjerne komme innom for en prat!

Mvh

Hans Edvard Thyve