Et prisverdig initiativ

Meninger

Det at en samlet foreldregruppe ved Lønset oppvekstsenter går inn for en nedleggelse av skole- og barnehagetilbudet i grenda må være helt unikt. Kampen om grendeskolene kjempes hver uke i hele landet, og det er ikke ofte man får høre at det kommer som et initiativ fra grendas egne innbyggere.