Skispor - til glede og besvær

Meninger

Ekspropriasjon er å fjerne et stykke privat eiendom fra kontroll av (grunn) eieren. Begrepet brukes både om handlinger utført av offentlige myndigheter og en gruppe mennesker. Ekspropriasjon er et mye brukt ord i vårt nærområde, og har spesielt blitt benyttet i den evigvarende saken i om Gjevilvassvegen skal brøytes eller ikke.