Svarer på brøyternes leserinnlegg: - Kreativ utelatelse

Carl S. Bjurstedt mener brøyterne var kreative.  

Meninger

Når brøyterne i sitt innlegg avslutningsvis  siterer Fylkesmannen «Det vil være nesten uendelig med mulige traseer for en skiløype i naturen.» burde de for skams skyld tatt med den påfølgende setningen i Fylkesmannens skriv:

«Man kan ikke forvente at alle tenkelige traseer utredes».

Den er ikke helt uvesentlig for sammenhengen. Faktisk så pass vesentlig at jeg vil kalle det "kreativ utelatelse av viktig del av sitatet"…

Carl S. Bjurstedt