- En arrogant og respektløs uttalelse

Anne Karin Nyberg.  Foto: Jan Inge Flå

Meninger

Vi registrerer at fylkespolitiker Stig Klomsten (Ap) har masse negative karakteristikker angående Høyre sitt forslag til å endre vedtaket om fastsettelse av trase for Fv700. Han kaller det også for ren populisme.

Dette er en arrogant og respektløs uttalelse, som er veldig nedlatende for oss som blir direkte berørt av HU Vei sitt vedtak. Høyre sitt brev til HU Vei var vårt talerør inn til fylkeskommunen, og et forsøk på å få omgjort et vedtak som tar bort eksistensgrunnlaget for flere bedrifter og boliger.

Vi tar karakteristikken til oss, da det er vi berørte i denne saken han snakker om.


 

Vi har flere ganger hørt at det ikke kan taes hensyn til eksisterende næringsliv, og at bedrifter må vike for nasjonale og regionale interesser. Det hevder også Klomsten, men det er ikke han, hans nærmiljø eller arbeidsplass det handler om, så da er det lett å være «ovenfraogned».

Løsningen er visst bare å flytte bedriften eller boligen til et annet sted, så løser sikkert alt seg.


Anne Karin Nyberg 

Daglig leder ved Berkåk Veikro AS