- Oppdal trenger en ny retning

Ola Vollan (14) fra Miljøpartiet De Grønne mener det er positivt for Oppdal kommune at det kommer til stadig nye politiske partier som stiller til valg.   Foto: Katrine Silseth Naas

Meninger

Det er omtrent seks måneder til lokalvalget. Jeg tror at dette kommer til å bli et veldig spennende valg. Arbeiderpartiet har kastet sin egen ordfører, og aldri før har så mange partier stilt liste. At det kommer nye partier mener jeg er en bra utvikling for lokaldemokratiet.

MDG stiller liste for første gang, og SV gjør comeback. Det vil si at det mest sannsynlig kommer til å være rundt åtte partier som stiller til valg. Det er to flere enn ved forrige valg. Dette vil gi velgerne en helt annen mulighet enn det de har hatt før. Med flere partier å stemme på tror jeg at valgdeltagelsen vil gå opp og at vi vil få et mer variert kommunestyre.

Foran valget har velgerne to klare alternativ: Å fortsette å la de store grå ha makten, eller la de små få mer påvirkning. Hvis MDG kommer inn med én, eller kanskje to, vil det politiske tyngdepunktet flyttes mot et mer grønt punkt. MDG vil hver dag kjempe for at Oppdal skal bli en grønnere og mer bærekraftig kommune, som tar de store utforingene på alvor.

Oppdal er en kommune med mange muligheter, og rike naturressurser som vi må utnytte på riktig måte. Jeg mener at hvis MDG kommer inn i kommunestyret, eller havner på vippen mellom blokkene, kan det føre til at de "store grå" forandrer sin politikk, og går i en grønnere retning. Det vil være veldig bra for kommunen vår framover om vi velger å jobbe mer for klimaet.

MDG har opplevd en markant vekst, ikke bare nasjonalt, men også her i regionen. I 2013 hadde vi tre medlemmer lokalt. Nå er det sytten medlemmer. Dette viser at folk nå tar den store klimautfordringen på alvor. Internasjonalt opplever grønne bevegelser og partier vekst. I Tyskland har de grønne over 30% og i Sverige sitter de i regjering. Vi har ungdommer som skolestreiker for klimaet. Og vi har en inspirasjon i Greta Thunberg, som jobber iherdig for å få ledere rundt om i verden til å legge om sin politikk. Dette lover godt, når vi nå går inn i en valgkamp som kommer til å bli veldig spennende.

Oppdal trenger et nytt grønt parti som kan dra Oppdal i riktig retning. I en meningsmåling i fjor høst i opp.no fikk MDG 4,8% og med det ville vi ha fått én kandidat inn i kommunestyret. Jeg og MDG skal jobbe hardt for å gjøre målingene enda bedre.

Godt valg!

Ola Vollan – Miljøpartiet De Grønne