Grensejustering eller sammenslåing?

Tor Snøve  Foto: Truls Lereggen

Meninger

I et debatt innlegg i Opp publisert 11. Mars, debatterer Børge Dahle den eventuelle grensejusteringer mellom Oppdal Kommune og Rennebu Kommune. At denne saken ofte blir omtalt/debattert i media er naturlig da dette er en sak som har konsekvenser for begge kommunene. Børge Dahle utfordrer to ordførerkandidater i hver kommune i forhold til hvilke holdninger vi har til spørsmålet.

Oppdal Kommunestyre har gjort to vedtak i forhold til denne saken av betydning. Det første vedtaket omhandler kommune sammenslåing. I kommunestyremøte 22.06.16 vedtok Oppdal Kommunestyre å slå seg sammen med Rennebu Kommune og la intensjonsavtalen mellom de to kommunene til grunn for dette. Det andre vedtaket er gjort i kommunestyremøte 24.05.17 og sier i korte trekk at Oppdal Kommune ønsker de nye innbyggerne i søndre del av Rennebu Kommune velkommen. Disse to vedtakene var undertegnede med på og stemte for.

Formannskapene i Oppdal og Rennebu har i løpet av prosessen gjennomført tre felles formannskaps møter. Disse med tema kommunesammenslåing. Jeg sitter igjen med et særdeles godt inntrykk av disse møtene. En god og positiv innstilling fra samtlige medlemmer i begge formannskap med samme intensjon, en felles framtid i en kommune. Folket i Rennebu ville det annerledes, og på bakgrunn av det foretok Rennebu Kommunestyre det motsatte vedtak i forhold det Oppdal gjorde. Det må vi alle forholde oss til.

Så konkret til Børge Dahle sin utfordring, går jeg for kommunesammenslåing eller grensejustering? Slik jeg tenker er dette et spørsmål som først og fremst innbyggerne i Rennebu må ta stilling til. I grensejusteringssaken er Oppdal en nabo kommune, og blir først en part når beslutning om justering er tatt. Skulle ønsket om grensejustering føre fram, vil det nok få store konsekvenser for framtidig eksistens og drift for resten av Rennebu. Kanskje ser vi da for oss en splitting av kommunen i tre deler. Skal Rennebu unngå dette tror jeg at den beste vegen er kommunesammenslåing, men igjen Rennebu må da ta et valg.

Oppdal Arbeiderparti har programfestet at vi ønsker en ny og større kommune sør i Trøndelag og er derfor sammen med Oppdal Kommune positiv til en kommunesammenslåing med Rennebu. Jeg har stor tro på folket i begge kommuner, og har tro på at vi kommer fram til en god løsning for alle til slutt.  

Oppdal har døra åpen for Rennebu, men Rennbyggen må ta beslutningen.

Tor Snøve

Ordførerkandidat Oppdal Arbeiderparti