Trafikk i stua!

Meninger

Samferdselssektoren er i endring, dette gjelder særlig Statens vegvesen. Generelle endringer i samfunnet vårt som at brukere i stor grad ønsker å benytte digitale løsninger for tjenester, gjør at vi som samfunn må endre oss i takt med etterspørselen.  

Økt digitalisering gjør behovet for fysiske kontorer og skranker mindre, og åpner muligheter for å få utført oppgaver enda nærmere folk, gjennom digitale og innovative løsninger.

Når stadig færre oppgaver må løses på en trafikkstasjon, er det naturlig å se på strukturen disse har og i tillegg se på hvilke muligheter man har for å flytte de gjenværende oppgavene enda tettere på folk.

Digitalisering reduserer brukernes behov for å oppsøke et fysisk tjenestested. Likevel vil det også fremover være tjenester som krever slikt oppmøte. Tjenester som fortsatt krever oppmøte omfatter praktisk førerprøve, teoriprøve, ID-kontroll og innhenting av bilde og signatur, kjøretøykontroll i hall, og dispensasjoner. For å opprettholde et godt tjenestetilbud i hele landet for slike tjenester skal det derfor foreslås kompenserende tiltak, som for eksempel ambulerende tjenester eller alternative løsninger.

Et godt eksempel på en endring som i manges øyne er en klar forbedring fra tidligere, er Post i butikk. Samme tankegang skal brukes på dette området - vi flytter tjenesten nærmere folk, for lettere og mer fleksibel tilgjengelighet. Eksempelvis kan biler nå kontrolleres på lokalt verksted, hvor man tidligere måtte til biltilsynet.

De som skal ta sertifikat til både fly og båt har private løsninger for sertifisering, å se på en lignede løsning for førerprøven er mulig, de videregående skolene er også et eksempel på en aktør som kan få en sentral rolle og som naturlig ligger tett på en sentral brukergruppe.

Jeg må presisere at ingen har tatt endelig stilling i denne saken, og at regjeringen først vil lande en beslutning etter at alle rapportene som danner grunnlaget for beslutningen er ferdig i mai 2019.

Ingvill Dalseg, Høyre