Noe å tenke over?

Illustrasjonsfoto.  Foto: Scanpix

Meninger

For en tid tilbake hadde nettsidene til NRK et oppslag om at en pasient på sykehjem var død som følge av at det ikke ble tatt CRP tidsnok. Det var avdødes pårørende som hadde påklaget hendelsen til Fylkeslegen som igjen konkluderte med «faglig uforsvarlighet» og en kommunelege la seg helt flat for kritikken og vil styrke sykehjemmets prosedyrer og rutiner. Først var saken slått opp i lokalpressen før den havnet i riksmedia.

For uinnvidde er CRP en måte å måle infeksjon i kroppen og forhøyet CRP fører nærmest automatisk til livreddende behandling med antibiotika.

Da jeg leste nyhetsoppslaget tenkte jeg med en gang at heretter blir det CRP målinger - for jeg vil ikke risikere autorisasjon og jobben min, samt å henge ut min arbeidsplass og min kommune på denne måten. Så heller en CRP for mye enn en for lite.
Men, vi som jobber på sykehjem vet noe mer, vi vet at mennesker som bor på sykehjem har brutale anslag mot helsa si og store funksjonstap uten håp om bedring. På vårt sykehjem har vi sykehjemslege som sørger for tett medisinsk oppfølging og vi har godt kjøkken som bidrar til variert og godt kosthold og dette er viktige faktorer for å opprettholde liv. Det betyr at for våre svært syke pasienter kan tilstanden vare i mange år. Og det er ikke sånn at sykehjem er et dårlig sted å bo, men man må være så veldig syk og funksjonshemmet for å få bo der.

Faglig forsvarlighet og gode rutiner vil si at vi avdekker sykdomstilstander som kan behandles, dette er av høy verdi for, i utgangspunktet, friske mennesker, men for svært alvorlig syke er det å lukke eneste muligheten ut av et (tidligere) liv som er ødelagt av dårlig helse - å få dø.

Det later til at all fokus på sykehjem, både fra pårørende, administrative ledere og politikere har friske menneskers perspektiv og hos friske mennesker er døden fjern og bare negativ. For sykehjemspasienter kan dette fortone seg annerledes og muligheten for å få dø gir håp om hvile og lindring.

Ved gjennomgang av Pasientrettighetsloven, Helsepersonelloven og Kommunehelseloven ser en at det brukes formuleringer som «nødvendig helsehjelp» , «faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp» og «nødvendig helse- og omsorgstjenester». Disse begrepene sier noe om et tilstrekkelig, men nøkternt tilbud til pasienter på sykehjem. Det er altså dette nøkterne tilbudet vi redder svært syke og funksjonssvekkede mennesker tilbake til. Noe å tenke over?