Grensejustering – en utsettelse?

Børge Dahle. 

Meninger

Ordførerkandidater i Rennebu ble utfordret til å legge fram sine strategier og konkrete tiltak for videreutvikling. Kanskje spesielt burde de konsentrere seg om de sørlige 4 kretsene som nå skal avklare sitt forhold til kommunen. Det ble gitt en anledning for at kandidatene i et valgår kunne presentere sine lokalpolitiske saker. Utvikling skjer når ulike strategier brynes mot hverandre.

Med bakgrunn i en lang rekke bygdeutviklingsprosjekter tilsier min erfaring: Spesielt små kommuner er avhengig av at politikere og administrasjon er en offensiv part skal de lykkes med næringsutvikling. Det er derfor interessant at Ola Øie bruker overskriften ”Rennebu – et godt sted å være” på sitt svar. De fleste er kanskje kjent med at dette var et prosjekt som undertegnende stod bak.

Prosjektet skaffet midler gjennom Fylkeskommune slik at grendelag ble startet for å se på utviklingsmuligheter for de enkelte kretser i kommunen. Ikke alle kretsene valgte å være med i prosjektet, men for de som engasjerte seg kom det på plass mange konkrete tiltak. Et eksempel er Barnas Naturverden som var et fellesprosjekt for hele kommunen. Jutulstuggu ble bygd og det kom fram forretningsideer som for eksempel ”Rennebu dør og vindu”. Påfølgende kompetansestudier førte til konkrete ideer som i ettertid ble realisert. Et eksempel kan være Toril Dullum Lund visjon om å skape butikk og møtested for fastboende og hyttefolk på Nerskogen. Et annet kan være ideen å satse på ”lokalmatservering” på Martnan. Mange flere tiltak kan ha vært nevnt, men også mange gode ideer ble ikke gjennomført. En modernisering av ”Ulsberg motell”, noe i likhet med det som ble realisert i ettertid på Fagerhaug, ble ikke gjennomført.

Svar:

 

Generelt har jeg, gjennom snart 30 engasjerte år, en opplevelse av at kommunen har forholdt seg noe lunkent til foreslåtte konkrete utviklingsprosjekter.

Når nå Ola Øie lister opp prosjekter som er blitt realisert, er det med undring at ikke noen relateres til de kretsene som nå skal avklare sitt standpunkt til grensejustering. Hva har skjedd etter at ”Rennebu- et godt sted å være” ble avsluttet? Rett nok nevnes tråkkemaskin for å sikre løypekjøring - på Nerskogen. Hvordan er det forresten med fordelingsnøkkelen for å sikre løypekjøring for alle fastboende og hyttefolk i Rennebu?

Det er fint å ha store visjoner, men jeg tror de fleste synes at noen kan bli vel luftige. Forstad til Trondheim? Ser verdalinger og levangerbygg seg som forstad til Trondheim? De har kortere vei. Stjørdal gjør kanskje det, i likhet med Melhus. En må nok helst basere seg på ”å stå på egne bein” eller kanskje først som sist slå seg sammen med nabo(er) for å bli en bærekraftig enhet.

Gjennom ulike prosjekt har en prøvd å bidra med ”å bygge stein på stein for utvikling av Rennebu”, noe enkelte ”AP- nettroll” ikke har fått med seg. Kan man ikke i det minste forholde seg til de faktiske realiteter.

Kommunen snur nå ”alle steiner gjennom organisasjonsutviklingsarbeid” og leier nok en gang inn konsulenter. Skulle ikke dette være den oppgaven den nye rådmannen skulle ordne opp i? Det skal bli interessant å se om intern opprydning gir seg utslag i en mer offensiv utviklingsstrategi med påfølgende realisering.

I den kommende avstemming ”for eller i mot grensejustering”, vil mange som både stemmer for eller i mot, helst se at det ble en kommunesammenslåing. Det er mange grunner for det og ikke minst fordi man mener at det vil være til det beste for ALLE i Rennebu.

Børge Dahle