Hva er en oppdaling?

Meninger

I onsdagens utgave av Opdalingen startet vi en ny artikkelserie, som skal ta for seg hvordan lokalsamfunnet tar imot innflyttere. Temaet har vært oppe til diskusjon lenge, og for vår del ble det et slags startskudd på artikkelserien da Tor Snøve hadde en litt uheldig uttalelse etter nominasjonskampen i Arbeiderpartiet. Dette finner du mer om på side 14. Om kommentaren var uheldig eller sleivete, den beskriver litt av det som oppleves som ligger i underbevisstheten til mange.

Det er ingen hemmelighet at mange føler at det er vanskelig å komme inn i oppdalssamfunnet, det har Opdalingen fått bekreftet fra flere hold. Men til tross for det, så er det ikke gitt at det er et samfunnsproblem. Det er mange faktorer som avgjør hvor godt integrert du blir, blant annet handler det en del om din egen interesse og innsats.

Gjennom denne artikkelserien, så ønsker vi å belyse både negative og positive opplevelser med det å flytte til Oppdal. Vi ønsker å skape debatt og bevissthet om vår væremåte og oppførsel. Oppdal er en bygd tuftet på turisme. Hvordan vi tar imot og behandler innflyttere og turister kan langt på vei definere bygdas utvikling. Det inntrykket som fester seg hos folk har en tendens til å spre seg. Det holder ikke å bare være imøtekommende og hyggelige med pengesterke investorer, det er ryktet på folkemunnet som gjelder.

I Oppdal er det noe som heter «stæst og bæst» (med forbehold om at oppdalsdialekta her blir feil). Er det beskrivende for temaet, eller er dette bare en artig greie internt i bygda?

Opdalingen vil veldig gjerne høre din historie. Er dette en åpen og inkluderende bygd, eller er det nærmest håpløst for en innflytter å etablere seg med et godt nettverk? Er du helt avhengig av å ha en jobb med riktig stillingstittel for å kjapt skaffe et nettverk, eller blir du tatt inn i varmen uansett? Er det for lett å skylde på alle andre når du ikke klarer å integrere deg, eller er det fullt og helt ditt eget ansvar?

Ta kontakt med redaksjonen – la oss høre din historie.