- Det Oppdal trenger er flere togavganger

Meninger

I en sak i Opdalingen om kutt i busstilbudet med henvisning til sak i Adressa ser det ut som at Oppdal skal miste bussen til Trondheim fullstendig fra 2021. Dette er ikke tilfelle. Vi mister direkteavgangen med rute 480 som går omtrent parallelt med toget. Rute 340-480 med bytte på Støren går som vanlig. 

Endringene vil ramme dem som ikke kommer seg til stasjonen, som bor mellom Oppdal og Berkåk eller Berkåk og Støren. Jeg vet ikke hvor mange dette gjelder, men gjelder det få reisende så lar det seg ikke finansiere.

Har man valget mellom tog eller buss er valget enkelt. Toget tar 1,5 time og buss 2,5 time. Det har blitt kjempebillig å ta buss kontra tog, så det er relativt store økonomiske fordeler ved å velge buss. Men reduksjonen i prisen på bussen har kanskje ført til nye innstramminger i ruteavganger. Jeg vil ikke spekulere i dette, og har bedt fylkestingsgruppa til MDG redegjøre for vedtaket og kommer til å holde dere oppdatert.

Når vi har et kollektivsystem som ikke skaper flere kollektivreisende i distriktene så må vi se på hva vi kan gjøre for å endre dette. Det nytter ikke å holde på som før, si seg fornøyd med en håndfull reisende og fortsette å la det koste mer enn det betaler seg for både Atb, reisende og klima/miljø. 

Det Oppdal trenger er flere togavganger, og med innsparingstiltaket på bussen, med begrunnelse i at Oppdal er en togdestinasjon, ligger det i luften både en forventning og forpliktelse om at vi kommer til å måtte tilgodeses med flere togavganger fra 2021. MDG har programfestet flere togavganger til og fra Oppdal i fylkesprogrammet. Jo flere partier som gjør dette, jo større er sjansen for at det blir en realitet.

Jeg tok bussen fra byen på torsdag. Vi var seks personer den siste strekningen mellom Støren og Oppdal. Ingen gikk av eller på ved småholdeplassene mellom Støren, Berkåk og Oppdal. Jeg vet ikke hvor mange som rammes hardt av at vi mister direkteavgangen med bussen, men jeg vil tro at det er få. Selvfølgelig er det trist for hver enkelt av dem det eventuelt rammer, men forhåpentligvis vil det finnes løsninger også for dem.

Det er mange som klager over et dårlig kollektivtilbud uten noen gang å ha gitt det en sjanse. Å reise kollektivt fungerer med et nødskrik, også med dagens ordning. Er man sta nok og velger kollektivt mot alle odds, så får man det til. Men som Dalseg påpeker så er dagens tilbud ikke bra nok for pendling. Nettopp derfor er det så viktig at det kommer en endring, fordi dagens tilbud overhode ikke er tilstrekkelig. I stemme for at man vil ha "same procedure" vil ihvertfall ikke føre til noen forbedring.