Arbeiderpartiet har ingen miljøtroverdighet

Jeg satt der og hadde to tanker i hodet: Hva vil dette koste Oppdal? Og hvorfor nevnte du ikke miljø og klima?

Ola Vollan Oppdal og Rennebu Grønn Ungdom.  Foto: Katrine Silseth Naas

Meninger

Skrevet av Ola Vollan, Oppdal og Rennebu Grønn Ungdom:

1. mai ble markert i god tradisjon i Oppdal. 1. mai er arbeidernes dag, og en dag som skal preges av kamp for dagens utfordringer. Derfor er det viktig at miljø og klima blir satt i fokus på denne dagen.


Jeg var i kulturhuset, og hørte på årets 1.mai-taler og appeller. Det som gjorde inntrykk var talen til ordførerkandidaten fra Arbeiderpartiet. Tor Snøve markerte seg på talerstolen. Du, som alle de andre politikerne i Oppdal, er så flink til å komme med lovnader. Du lovte ny fotballhall, ny barnehage og gratis halleie. Og jeg satt der og hadde to tanker i hodet, hva vil dette koste Oppdal? Og hvorfor nevnte du ikke miljø og klima?


Når du, som ordførerkandidat, ikke nevner miljø og klima blir jeg bekymra. Klimakrisen er vår tids viktigste sak. Vi må handle nå. Så når en ordførerkandidat, som har store muligheter til å bli ordfører, ikke nevner miljø blir jeg skeptisk. Har du miljøtroverdighet da?


Jeg vil påstå at du ikke har det. Jeg fikk ikke vite hvordan vi skulle møte den store klimakrisen, eller hvordan vi skulle forandre kursen. Det er alvorlig når en ordførerkandidat ikke nevner miljø. Du har 30% av velgerne i ryggen. Du kan være med på å styre Oppdal i en grønnere retning. Du har muligheten til å starte det grønne skiftet. Det er i kommunene det arbeidet starter.


Tre spørsmål til slutt: Jeg vil vite hvordan vil du få ned utslippene. Hvordan vil du sikre og skape nye grønne arbeidsplasser? Og har du noen konkrete tiltak som du vil gjennomføre for klima og miljø hvis du blir ordfører?