Arbeiderpartiet og miljøtroverdighet

Jeg setter faktisk pris på at du retter disse kritiske spørsmålene i media da medierepresentanter ikke var til stede i salen under arrangementet.

Tor Snøve er ordførerkandidat for Oppdal Arbeiderparti.  Foto: Foto: Jan Inge Flå

Meninger

Skrevet av Tor Snøve , ordførerkandidat for Oppdal Arbeiderparti

Svar til Ola Vollan på hans innlegg.

Arbeiderbevegelsen i Oppdal gjennomførte en tradisjonell 1. mai markering sist onsdag. Det startet med frokost og sosial samling i Arbeidertun kl. 09.30. Deretter fortsatte markeringen med musikk i sentrum av Oppdal Juniorkorps, så fortsatte markeringen med appeller og taler i Kinoen. Her ble det holdt appell fra AUF v/ Hanne Torve, hovedtaler Eva Kristin Hansen fra Trøndelag Arbeiderparti, undertegnede fra Oppdal Arbeiderparti, Tore Aasheim fra SV og Inger Eithun fra Norsk Folkehjelp.

Under min tale la jeg merke til en ung herremann i salen som lot til å følge ekstra godt med. Jeg er glad for at ungdommer engasjerer seg i politikk og samfunnet rundt oss, og ikke minst i sin egen framtid. Jeg setter faktisk pris på at du retter disse kritiske spørsmålene i media da medierepresentanter ikke var til stede i salen under arrangementet.


Arbeiderpartiet har ingen miljøtroverdighet

Jeg satt der og hadde to tanker i hodet: Hva vil dette koste Oppdal? Og hvorfor nevnte du ikke miljø og klima?

 

Ola Vollan er opptatt av hva dette vil koste Oppdal kommune og hvorfor jeg ikke snakket om miljø og klima. I forhold til kostnader regner jeg med at det siktes til det som blir gjengitt som lovnader av Ola Vollan. Jeg lovte ikke ny fotballhall, jeg lovte ikke ny barnehage og heller ikke gratis hall leie. Det jeg sa var at dersom Arbeiderpartiet kommer i posisjon etter valget, vil jeg som sittende ordfører opprette dialog med Oppdal Idrettslag for å se på muligheten for å få gjennomført byggingen av en fotballhall. I forhold til barnehage sa jeg at Arbeiderpartiet kommer til å foreslå en renovering/nybygging av eksisterende kommunale barnehager i sentrum. Det Ola, er faktisk en nødvendighet da våre egne barnehager i sentrum begynner å bli relativt gamle og de trenger sårt en oppgradering. Kostnaden på prosjektet vet vi selvsagt ikke pr dags dato, men her må det opparbeides et skisseprosjekt gjennom et bestillings vedtak i handlingsplanen. Da får vi et svar på om dette er gjennomførbart. I forhold til gratis hall leie så tvinger dette seg nesten fram da vi får en ny idrettshall i Oppdal. Den nye hallen er underlagt fylkeskommunen, fylkeskommunen praktiserer gratis hall leie for alle under 18 år. Vi må ha lik praksis for hall leie i begge hallene i Oppdal. Dette er det gjort vage beregninger på og det vil koste Oppdal Kommune ca 200 000 i året. I dette innebærer det en omlegging av aktivitets støtten til lag og foreninger.

I talen min 1. mai trakk jeg fram enkeltpunkter i vårt program. Vårt program er stort og omfattende og valgte å ikke innom alle punktene. Jeg nevnte derimot et et godt klima og miljøtiltak. Jeg mener og tror at både Arbeiderpartiet, Oppdal og Rennebu Grønn Ungdom, MDG og alle andre politiske partier i Oppdal er enige i dette. Nemlig to timers frekvens på Dovrebanen. Et godt kollektivt reisetilbud i distriktet er et av de beste tiltakene for å få ned klima utslippene i vår region.

Min mening er at Oppdal Arbeiderparti tar både miljø og klima på alvor. Jeg refererte som nevnt ikke hele vårt program i 1. mai talen. Vårt program ble presentert for presse tidligere i vinter. Programmet innehar en hel side med overskrift Klima, Miljø og Bærekraft. Her skisseres mange gode miljøtiltak. Etter å ha lest det som er presentert fra ditt parti sitt program er det faktisk flere sammenfallende punkter, jeg oppfordrer deg derfor til å lese hele vårt program.