Grensejusteringa: Noen vil bli skuffet, uansett

En grensejustering mellom Rennebu og Oppdal er en utrolig vanskelig sak. Hovedproblemet er at det er motstridende interesser.

Innbyggerne i Gisnås, Ulsberg-Innset, Søndre Innset og deler av Havdal ble invitert til å delta i innbyggerundersøkelsen. 54 prosent ønsker en grensejustering, mens 47 prosent ønsker å beholde dagens grenser. 

Meninger

Det var innbyggerne med folkeregistrerte adresser i Gisnås, Ulsberg-Innset, Søndre Innset og deler av Havdal som ble invitert til å delta i innbyggerundersøkelsen. 54 prosent ønsker en grensejustering, mens 44 prosent ønsker å beholde dagens grenser. En greit flertall, med andre ord, men ikke et overveldende stort flertall. I rene tall er det 148 for grensejustering og 124 som er mot. Svarprosenten var på 79, det vil si 272 innbyggere. Nå er det opp til Kommunaldepartementet å avgjøre saken.