- Folk føler seg urettmessig behandlet og overkjørt av kapitalmakta

Lene Dahlø Skarsvåg fra aksjonsgruppa «nei til vindkraftverk på Frøya» har sendt et åpent brev til Trønderenergis eierkommuner, som også inkluderer Oppdal og Rennebu.  Foto: Illustrasjonsfoto

Meninger

Til alle medeiere i Trønderenergi                                                  Sandvik, 15.05.2019