NTNU-professor tvilende til klimaeffekten av vindkraft

Professor i samfunnsøkonomi ved NTNU, Anders Skonhoft, stiller spørsmål ved klimaeffekten av vindkraft.

Illustrasjonsfoto.   Foto: Jan Kåre Ness/NTB Scanpix

Meninger

Det framgår av den rammeplanen som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) la fram i begynnelsen av april at de ønsker mer landbasert vindkraft i Norge. Et hovedargument er at vindkraftutbygging i Norge gir reduksjon av klimagassutslipp i EU-landene. Andre argumenter er at norske vindressurser er blant de beste i Europa, og at utbyggingskostnadene har gått ned og vind er nå blitt bedriftsøkonomisk lønnsom. De to siste argumentene medfører riktighet, og kostnadene har gått ned fordi turbininstallasjonene har blitt dramatisk mye større enn tidligere.