E6-løsningen på Berkåk: - Viktig at de som bestemmer vurderer alle konsekvenser

Gunnar Svedahl sier sin mening om E6-problematikken på Berkåk i dette leserinnlegget.

Bildet viser løsningen som næringslivet i Rennebu ønsker for koblingen mellom fylkesvei 700 og E6. På bildet kobles veiene sammen via en avkjørsel ved Berkåk Veikro.  Foto: Dagfinn Vold/Mediaprofil AS

Meninger

Skrevet av Gunnar Svedahl

I forbindelse med ny E6 forbi Berkåk er det lansert to alternative løsninger for tilkobling av fv 700 til den nye E6.

Den sørlige løsninga vil medføre en rundkjøring i det som i dag er krysset fv 700 – E6. Den vil legge beslag på mere areal enn dagens kryss og dagens fotgjengerundergang under E6 vil forsvinne. For oss som bor øst for dagens E6 er dette en meget dårlig løsning. En god del av Berkåks innbyggere bor her og det er her videre boligbygging ser ut til å ville skje.

I dag kan myke trafikanter komme seg til sentrum via lokale veier med fartsgrense 30 km/t uten å komme i konflikt med trafikken på E6 eller fv 700. Dette er spesielt viktig med tanke på alle skolebarna i området. I dag har de en veldig sikker skolevei. Kjører man bil kan man nå butikker og annet næringsliv øst for dagens E6 via de samme lokale veiene. Den sørlige løsningen har dessuten en miljøkonsekvens av betydning. Alle som bor sør for rundkjøringa må krysse fv 700 for å komme til sentrum. Trafikken østover på fv 700 må derfor stoppe for fotgjengere. Når disse kjøretøyene fortsetter østover kjører de inn i en stigning med ekstra støy og eksos som resultat.

Den sørlige løsninga vil medføre at Berkåk blir delt i to med et forringet resultat for mange av oss. Beslutningstakerne på fylkesnivå blir sannsynligvis bare presentert ei kartskisse der trafikksikkerhet og miljøkonsekvenser er mindre vektlagt.

Derfor er det viktig at de som skal ta bestemmelsen lokalt vurderer alle konsekvenser når de velger trafikkløsning.