En framtidsrettet utvikling av Berkåk bør engasjere alle i Rennebu

Børge Dahle mener at Rennebu bør tenke helt nytt i stedet for å prøve å redde stumpene.

Børge Dahle har skrevet dette leserinnlegget.   Foto: Arkivfoto

Meninger

Skrevet av Børge Dahle

Næringslivsaktører på Berkåk er bekymret og mener at E6-planer vil rasere næringslivet. At Berkåk Veikro og Circle K vil komme til å miste 80 prosent av sin omsetning vil være en konsekvens av at E6 blir flyttet. Trafikkgrunnlaget på fylkesvei 700 er marginalt i forhold til E6 og har derfor liten betydning i en økonomisk sammenheng for disse bedriftene. Dette har selvfølgelig alle forstått fra den dag E6 ble vedtatt lagt utenfor Sentrum.

Næringslivet står samlet! Det er særdeles viktig når en skal møte en utfordrende omstilling. Sympatiserende støtte er vel og bra og godt å ha. Men la oss se på realitetene og mulighetene og bruke de kommende 3 år til å forberede en omstillingsprosess.

Drivstoffbransjen er avhengig av E6. Skal drivstoffbransjen overleve må de, i alle fall deler av bransjen, flytte ut mot E6. Berkåk har i dag et omdømme som «stedet der vi fyller drivstoff». En må bygge et nytt omdømme, noe en må bli enig om hva skal være og som forteller om stedets kvaliteter.

Byggbransjen har et «målrettet» kundegrunnlag og vil ikke tape på en E6 flytting. Dagligvarebransjen må først og fremst basere seg på det lokale marked og gjøre seg enda mer attraktive, spesielt for hyttefolket, men også for forbireisende.

For overnattings- og serveringsbransjen vil ny E6 bli en utfordring. Ikke for Mjuklia og i mindre grad for Bakerikafen, men for Veikroa er dette en stor utfordring, en utfordring hele lokalsamfunnet blir berørt av. Veikroa er viktig som møte- og spisested for den lokale befolkningen. Viktig med utleielokaler og overnatting. Den samlede virksomheten i en fin bygningsmasse gjør Veikroa til det eneste sted i sentrum som kan videreutvikles til å kunne bli kjernen i en attraksjon og et sted det er verdt å svinge av til fra E6.

Flyttes Circle K ut mot E6 vil det bli frigjort areal til annen bygningsmasse og andre formål. Det kan utvikles et attraktivt «Tresenter» i tilknytting til Veikroa som synliggjør mangfoldet av trebedrifter og hytteprodusenter. I denne sammenheng kan «martnan hele året» realiseres.

Først og fremst kan Berkåk bli et kompakt og trivelig tettsted med boliger både i sentrum og i åsene både på vest og øst sida. En «grønn fjellandsby» med rik tilgang til store naturområder. Buvatnet vil i større grad framstå som en naturperle når trafikken fra gamle E6 stilner.

En realisering av det sørlige alternativet medfører at trafikken fra 700 gjennom sentrum berører en mindre del av sentrumsområdet og åpner for en bedre utvikling av sentrum. Noen vil bli uheldig berørt av dette veialternativ, men det er forhold som lar seg løse.

Når en blir «alvorlig bekymret» er det defensivt å prøve å redde stumpene. Hvis en tør å tenke helt nytt vil jeg tro at også det offentlige på ulike nivå vil stille seg positiv og bidra i prosessen. En framtidsrettet utvikling av Berkåk bør engasjere alle i Rennebu. Uavhengig av kommunesammenslåing og grensejustering er utvikling av Berkåk viktig både av sosiale forhold og for kommunens økonomi.
E6-løsningen på Berkåk: - Viktig at de som bestemmer vurderer alle konsekvenser

Gunnar Svedahl sier sin mening om E6-problematikken på Berkåk i dette leserinnlegget.Mener E6-planer vil rasere næringslivet

Mener alternativ sør i påkoblingssaken E6/Fv 700 i Berkåk sentrum vil rasere et helt samfunn.